Anmäl ändrade familjeförhållanden

Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift samt uppdatera familjeförhållandena.

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Det är du som platsinnehavare som har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.  Därför ska du uppdatera familjeförhållandena samt lämna in en ny inkomstredovisning, eftersom detta påverkar förskoleavgiften.

Så här gör du

Anmäl ändrade familjeförhållanden på webben

För att ändra familjeförhållanden, logga in i e-tjänsten. Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in. 

Anmäl ändrade familjeförhållanden

  • Gå till Min Sida, klicka på Min familj.
  • Vid rubriken Sambo kan du registrera en ny sambo, alternativt ta bort en tidigare registrerad sambo. Klicka på nästa för att slutföra registreringen.
  • Vid skilsmässa ligger make/maka med i familjebilden till dess att Skatteverket registrerat skilsmässan i folkbokföringen.

Har du familjeförhållanden du vill upplysa förvaltningen om som inte går att göra via e-tjänsten kan du alltid mejla forskoleservice@forskola.goteborg.se. Skriv i ämnesraden: Ändrade familjeförhållanden. I mejlet måste du uppge ditt personnummer samt beskriva vad som ska ändras i familjeförhållandena.