Ändra grund för placering

Om du blir arbetssökande, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Sysselsättningen ligger till grund för barnets placering. Du gör ändringen här på webben.

Information och regler

Du måste meddela om du får en annan sysselsättning. Det kan till exempel vara om du blir arbetssökande eller föräldraledig, eller när du börjar arbeta igen efter att du har varit arbetssökande eller föräldraledig. Vårdnadshavarnas sysselsättning ligger till grund för placeringen av barnet. Om sysselsättningen förändras kan det påverka avgiften samt hur mycket tid barnet får vistas på förskolan/familjedaghemmet.

En månad efter syskonsfödelse får placerade syskon grund för placering, föräldraledig och tiden i verksamheten begränsas till 15 timmar i veckan.

Studerande under föräldraledighet

Du som platsinnehavare som väljer att studera under din föräldraledighet ska ansöka om ändrad grund för placering från föräldraledig till studerande via e-tjänsten.

När du ska studera under föräldraledighet behöver du samtidigt inkomma med underlag för beslut. Följande kriterier och tillvägagångssätt gäller: 

  • Studierna ska vara studiemedelsgrundande eller yrkesförberedande. 
  • Ska bedrivas på minst halvfart.  
  • Du behöver inkomma med registreringsintyg från skolan där du ska studera. Antagningsbesked är inte tillräckligt som underlag. Skicka ditt registreringsintyg till förvaltningen per mejl till forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange barnets namn och personnummer för handläggning av ärendet. Det behöver framgå vad du ska läsa, i vilken omfattning det är och under vilken tidsperiod det gäller. 

Handläggningstiden för godkännande vid ändring av grund för placering sker så snart möjligt men kan vara längre vid terminsstarter.  

När alla delar har inkommit godkänns din ansökan om att ändra grund för placering. Vid detta godkännande får du information om vilken vistelsetid ni erhåller under vilken period.  

Inkommer inget intyg kommer din ansökan om ändrad grund för placering avslås och vistelsetiden för föräldraledig kvarstår.  

Om du ändrar grund för placering är det också viktigt att du uppdaterar inkomstredovisningen, eftersom inkomstuppgifterna baseras på arbetsförhållandena för sökande samt eventuellt medsökande. Klicka här för att läsa mer om ändrad inkomst.

Om även familjeförhållanden har ändras är det viktigt att du uppdaterar dem också. Alla tre delar behöver vara uppdaterade för att du ska betala rätt förskoleavgift. Klicka här för att ändra familjeförhållanden.

Såhär gör du för att ändra grund för placering

Ändra grund för placering

  • Gå till Min Sida
  • Klicka på Mina placeringar.
  • Vid rubriken Grund för placering trycker du på pennan och anger rätt grund.
  • Klicka på nästa, klart.