Anmäl ändrad sysselsättning

Om du blir arbetssökande, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Det gör du här på webben.

Information och regler

Du måste meddela om du får en annan sysselsättning. Det kan till exempel vara om du blir arbetssökande eller föräldraledig, eller när du börjar arbeta igen efter att du har varit arbetssökande eller föräldraledig. Vårdnadshavarnas sysselsättning ligger till grund för placeringen av barnet. Om sysselsättningen förändras kan det påverka hur mycket tid barnet får vistas på förskolan/familjedaghemmet.

Om du ska börja studera eller arbeta under din föräldraledighet, måste du skicka in ett registreringsintyg för studierna eller arbetet (intyg från din arbetsgivare). I intyget ska det stå i vilken omfattning du ska studera eller arbeta. Intyget skickas till forskoleservice@forskola.goteborg.se.

Så här gör du

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

Ansök på webben

Du loggar in med hjälp av Bank-ID eller e-legitimation

Anmäl ändrad sysselsättning

Ansök via blankett

Familje- och inkomstredovisning

Du ska skicka blanketten till:
Förskoleförvaltningen
Box 1116
405 23 Göteborg