Avgifter för förskola

Om du blir arbetslös, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Det gör du här på webben.

När ditt barn har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1382 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 922 kronor per månad.

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på en fristående förskola.)