Avgifter för förskola

Ändra grund för placering

Om du blir arbetssökande, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Sysselsättningen ligger till grund för barnets placering. Du gör ändringen här på webben.

Om avgifter för förskola och familjedaghem

När ditt barn har plats i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1 645 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 1 097 kronor per månad.

Anmäl inkomst

Avgiften för kommunal förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt här på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett.

Anmäl ändrade familjeförhållanden

Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift samt uppdatera familjeförhållandena.