Avgifter för förskola

Anmäl ändrad sysselsättning

Om du blir arbetssökande, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Det gör du här på webben.

Om avgifter för förskola och familjedaghem

När ditt barn har plats i förskola eller familjedaghem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1 572 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 1 048 kronor per månad.

Lämna inkomstredovisning för förskola

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på en fristående förskola.)