Svara på platserbjudande

Här svarar du på det platserbjudande du fått.

Viktigt att svara

När du har fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det.

Du måste även lämna in en familje- och inkomstredovisning där det framgår vilken sysselsättning du har då barnet blir placerat. Du måste även skicka in intyg från arbetsförmedlingen om du är arbetssökande samt intyg från individ- och familjeomsorg om du får ekonomiskt bistånd. Om du inte skickar in det i samband med svar på platserbjudande kommer platsen att tas bort.

Om du har barn i både skola och förskola ska du skicka intyg från individ- och familjeomsorg till både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

On tärkeää vastata

Så här gör du

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation. Du kan bara logga in i e-tjänsten via dator, inte med telefon.

Svara på platserbjudande

Här kan du se en film om hur du svarar på ett platserbjudande för en förskoleplats. Klicka på play-ikonen:

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med förskoleservice och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.