Förskoleansökan för barn som är folkbokfört i Göteborg

Teckenspråksfilm(er) på denna sida

Här kan du ansöka om plats på kommunal förskola eller i familjedaghem om barnet är folkbokfört i Göteborg. (Observera att du inte kan söka fristående förskola via denna e-tjänst.)

Från och med 1 juli gäller nya regler när du söker till förskola i Göteborgs Stad

4 juli 2018

Läs mer här vad de nya reglerna innebär.

Nya regler när du söker till förskola i Göteborgs Stad.

Bra att veta innan du ansöker

Du kan ansöka om en plats på förskola eller i familjedaghem tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen. Barnet kan få en plats tidigast från ett års ålder.

Du kan välja fem alternativ

Du kan ange fem olika alternativ när du ansöker. Du kan kombinera förskola och familjedaghem. Fram tills dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra i dina val och ändå behålla din plats i kön.

Om väntetider för att få plats

Om din ansökan har kommit in minst fyra månader innan det datum du önskar plats är kommunen skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem, i anslutning till detta datum. Inskolning ska påbörjas från den dagen platsen står till förfogande.

När du har fått erbjudande om plats avslutas ansökan

När du har fått ett erbjudande utifrån ett av dina fem önskemål så upphör ansökan att gälla. Det gäller oavsett om ditt barn erbjudits plats i kommunal eller fristående förskola. Om du vill byta förskola ska du göra en ny ansökan. Om du däremot erbjuds plats utöver dina anmälda önskemål kan ditt barn stå kvar i kö till samtliga angivna alternativ med bibehållet ansökningsdatum. Det gäller oavsett om du tackar ja eller nej till den erbjudna platsen.

Placerade barn som ansöker om annan förskoleplats eller pedagogisk omsorg omplaceras i första hand i augusti.

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg

  Så här gör du

  Om du eller ditt barn har skyddad identitet

  Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

  Ansök på webben

  Du loggar in med hjälp av Bank-ID eller e-legitimation.
  Följande saker kan du göra i e-tjänsten:

  • Ansöka om plats i förskola eller familjedaghem
  • Ta emot platserbjudande
  • Svara på platserbjudande
  • Uppdatera dina uppgifter om sysselsättning och inkomst

  Ansök om plats på förskola eller i familjedaghem

  Ansök via blankett

  Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten Ansökan till förskola och familjedaghem.

  Ansökan till förskola och familjedaghem

  Tietoa suomeksi/Information på finska

  Hakeminen esikouluun, perhepäiväkotiin