Förskoleansökan för barn som är folkbokfört i Göteborg

Här kan du ansöka om plats på kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg, familjedaghem om barnet är folkbokfört i Göteborg. Observera att du inte kan söka fristående förskola via kommunen. Det gör du direkt hos de fristående verksamheterna.

Bra att veta innan du ansöker

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg

Du kan ansöka om en plats på förskola eller i pedagogisk omsorg (familjedaghem) tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen. Barnet kan få en plats tidigast från ett års ålder.

Om du saknar personnummer ansöker du om förskoleplats på pappersblankett.

Om du vill söka plats på en fristående förskola gör du det direkt hos de fristående verksamheterna.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skriftligen säga upp platsen om ni inte längre behöver den. Om det finns två vårdnadshavare ska båda skicka in uppsägningen via e-tjänsten:  Säga upp plats

Du kan välja fem alternativ

Du kan ange fem olika alternativ när du ansöker. Du kan kombinera förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra i dina val och ändå behålla din plats i kön. Ändringar i ansökan kan inte göras via e-tjänst eller webbformulär, mejla forskoleservice@forskola.goteborg.se eller kontakta förskoleservice telefon: 031-365 09 60.

Dina kontaktuppgifter

Det är viktigt att du anger ditt telefonnummer och din mejladress när du ansöker om plats, så att förskoleförvaltningen kan komma i kontakt med dig. 

Om väntetider för att få plats

Om din ansökan har kommit in minst fyra månader innan det datum du önskar plats är kommunen skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem, i anslutning till detta datum. Inskolning ska påbörjas från den dagen platsen står till förfogande.

Flest platser på hösten

Det finns flest lediga platser under hösten när många barn lämnar förskolan för att börja skolan. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller byter förskola av någon annan anledning.

Det här behöver du göra när du får platserbjudande

Om du har angett telefonnummer och mejladress får du platserbjudande via e-tjänsten. I annat fall skickar vi ut platserbjudande via post.

Innan förvaltningen kan besluta om plats måste vårdnadshavarna svara på platserbjudandet och lämna en fullständig familje- och inkomstredovisning för vårdnadshavarna. I den redovisningen måste det stå vilken sysselsättning ni vårdnadshavare har då barnet börjar på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Här kan du lämna in familje- och inkomstredovisning.

Om barnet har växelvis boende

Om ni har delad vårdnad och ert barn har växelvis boende måste ni fylla i det på familje- och inkomstredovisningen för att ni ska få rätt avgift.

Om ni använder e-tjänsten fyller ni i det under övrigt. Om ni använder blanketten finns det en specifik fråga som handlar om det på sidan 2. Mer information finns i informationsfilmen för familje- och inkomstredovisningen.

Det är viktigt att det framgår att barnet har växelvis boende om ni båda använder platsen. Personnummer till den andra vårdnadshavaren ska fyllas i om ni delar plats. Vi skickar ut faktura till båda vårdnadshavarna.

Om ni har växelvisboende men bara den ena använder platsen ska det framgå vem av er som använder platsen.

När du har fått erbjudande om plats avslutar vi ansökan

När du har fått ett erbjudande utifrån ett av dina fem önskemål så upphör ansökan att gälla. Det gäller oavsett om ditt barn erbjudits plats i kommunal eller fristående förskola. Om du vill byta förskola ska du göra en ny ansökan. Om du däremot erbjuds plats utöver dina anmälda önskemål kan ditt barn stå kvar i kö till samtliga angivna alternativ med bibehållet ansökningsdatum. Det gäller oavsett om du tackar ja eller nej till den erbjudna platsen.

Placerade barn som ansöker om annan förskoleplats eller pedagogisk omsorg omplaceras i första hand i augusti.

Så här gör du

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbansökan. Använd då istället blanketten för att ansöka.

Ansök på webben

Du loggar in med hjälp av Bank-ID eller e-legitimation.
Följande saker kan du göra i e-tjänsten:

  • Ansöka om plats i förskola eller familjedaghem
  • Ta emot platserbjudande
  • Svara på platserbjudande
  • Uppdatera dina uppgifter om sysselsättning och inkomst

Ansök om plats på förskola eller i familjedaghem

Klicka här för att läsa en manual om hur du ansöker i e-tjänsten. (Sve)

Manual  apply for preschool place (Eng)

Ansök via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten Ansökan till förskola och familjedaghem.

Ansökan till förskola och familjedaghem 

Tietoa suomeksi/Information på finska

Hakeminen esikouluun, perhepäiväkotiin