Ansök till förskola och familjedaghem

Barn folkbokfört i Göteborg

Här kan du ansöka om plats på kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg, familjedaghem om barnet är folkbokfört i Göteborg. Observera att du inte kan söka fristående förskola via kommunen. Det gör du direkt hos de fristående verksamheterna.

Barn folkbokfört i annan kommun

Här ansöker du om barnet inte är folkbokfört i Göteborg. (Observera att du inte kan söka fristående förskola här.)

Svara på platserbjudande

Här svarar du på det platserbjudande du fått.