Anmäla diskriminering eller kränkande behandling

Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp misstankar om diskriminering eller kränkande behandling. Anmäl diskriminering eller kränkande behandling till förskolans rektor.

Barnets miljö ska vara trygg

Ditt barns förskola eller familjedaghem ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller kränkt. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp insatser när något händer.

Diskriminering eller kränkande behandling

Du har alltid rätt att anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig chef, i första hand förskolans rektor. Om du upplever att dina synpunkter inte tas om hand på ett korrekt sätt kan du kontakta förskoleförvaltningen. Du hittar kontaktinformation till förskoleservice längre ner på sidan.