Säga upp plats

Du måste säga upp ditt barns plats i kommunal förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta. Informationen på denna sida gäller bara kommunala förskolor. Observera att placeringar på fristående förskolor inte kan sägas upp via e-tjänsten. Har du barn på fristående förskola tar du kontakt med förskolan direkt.

Information och regler

Om du vill säga upp ditt barns plats gör du det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta, antingen direkt här på webben eller via blankett. Om ditt barn har två vårdnadshavare behöver ni båda säga upp platsen, annars kan vi inte godkänna uppsägningen. Gör så här:

  • På webben: En av er säger upp platsen. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in och godkänner uppsägningen.
  • Via blankett: Om ni bor tillsammans skriver ni båda under samma blankett. Om ni inte bor tillsammans skickar ni in varsin blankett.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Du kan säga upp platsen tidigare än en månad, men du behöver ändå betala under uppsägningstiden (en hel månad) och barnet får inte använda platsen efter det datum som du har angett i uppsägningen.

Som uppsägningsdatum gäller den dag förskoleförvaltningen tagit emot uppsägningen. Säger du upp platsen på webben får du direkt ett bekräftelsemejl. Om barnet har två vårdnadshavare får båda mejlet.

För barn födda 2016, som inte har beviljats uppskjuten skolplikt, sägs förskoleplatsen upp automatiskt 2022-07-08. För de barn som går över till fritidshem kommer faktura från grundskoleförvaltningen efter detta datum. Vill du avsluta platsen tidigare måste du skicka in din uppsägning en månad innan avslut. Om du har behov av sommaromsorg, gör du en ansökan direkt på din förskola.

Om barnet är frånvarande kan platsen sägas upp av kommunen

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du har anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter sägs platsen upp med omedelbar verkan.

Paikan irtisanominen

Så här gör du

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbtjänsten. Använd då istället blanketten för att säga upp platsen.

Säga upp plats på webben

Du som har barn i en kommunal förskola kan säga upp din plats på webben. Du loggar in med hjälp av Bank-ID eller e-legitimation.

Säg upp plats 

Klicka här för att se en manual om hur du säger upp plats i e-tjänsten. (sve)

Manual — cancel a preschool place (eng)

Du som har barn i fristående förskola tar kontakt direkt med den fristående förskolan för att säga upp ditt barns plats.


Säga upp plats via blankett

Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem

Skicka eller lämna blanketten till förskoleservice. Adress finns under rubriken Kontakta förskoleservice.

Du som har barn i fristående förskola tar kontakt direkt med den fristående förskolan för att säga upp ditt barns plats.