Säga upp plats

Du måste säga upp ditt barns plats i kommunal förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta. Informationen på denna sida gäller bara kommunala förskolor. Observera att placeringar på fristående förskolor inte kan sägas upp via e-tjänsten. Har du barn på fristående förskola tar du kontakt med förskolan direkt.

Information och regler

Om du vill säga upp ditt barns plats gör du det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta, antingen direkt här på webben eller via blankett. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Som uppsägningsdatum gäller den dag förskoleförvaltningen tagit emot uppsägningen. Säger du upp platsen på webben får du direkt ett bekräftelsemejl. Om barnet har två vårdnadshavare får båda mejlet.

För barn födda 2015, som inte beviljats uppskjuten skolplikt, sägs förskoleplatsen upp automatiskt 2021-07-09. För de barn som går över till fritidshem kommer faktura från grundskoleförvaltningen efter detta datum. Vill du avsluta platsen tidigare måste du skicka in din uppsägning en månad innan avslut. Om du har behov av sommaromsorg, gör du en ansökan direkt på din förskola.

Om barnet är frånvarande kan platsen sägas upp av kommunen

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter sägs platsen upp med omedelbar verkan.

Paikan irtisanominen

Så här gör du

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda webbtjänsten. Använd då istället blanketten för att säga upp platsen.

Säga upp plats på webben

Du som har barn i en kommunal förskola kan säga upp din plats på webben. Du loggar in med hjälp av Bank-ID eller e-legitimation.

Säg upp plats

Här kan du se en film om hur du säger upp din förskoleplats genom att använda e-tjänsten. Klicka på play-ikonen nedan.

Du som har barn i fristående förskola tar kontakt direkt med den fristående förskolan för att säga upp ditt barns plats.

Säga upp plats via blankett

Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem

Skicka eller lämna blanketten till förskoleservice. Adress finns under rubriken Kontakta förskoleservice.

Du som har barn i fristående förskola tar kontakt direkt med den fristående förskolan för att säga upp ditt barns plats.