Byta förskola eller familjedaghem

Om du vill byta förskola eller familjedaghem ska du göra en ny ansökan.

Information och regler

Barn som står i kö för att byta får i första hand plats på den nya förskolan i augusti eller januari. Ditt barn får plats enligt gällande turordning.
Anmälda alternativ kan ändras med bibehållet ansökningsdatum fram till dess att platserbjudande registrerats.

Om ditt barn erbjuds annan plats inom Göteborgs Stad har du ingen uppsägningstid, men du ska genast meddela den stadsdel där barnet har en plats om den nya placeringen.

Lediga platser mitt i terminen

Om en plats på en förskola eller familjedaghem blir ledig mitt i terminen, går den platsen i första hand till barn som är utan plats. Kommunen tar hänsyn till skollagens krav att erbjuda alla barn en plats inom fyra månader. Det betyder att den lediga platsen i första hand går till ett barn som väntat i mer än fyra månader på en plats.

    Så här gör du