Byta förskola eller familjedaghem

Om du vill byta förskola eller familjedaghem ska du göra en ny ansökan.

Information och regler

Barn som står i kö för att byta får i första hand plats på den nya förskolan i augusti. Ditt barn får plats enligt gällande turordning. Anmälda alternativ kan ändras med bibehållet ansökningsdatum fram till dess att platserbjudande registrerats. Om du flyttar inom kommunen gäller samma regler.

Lediga platser mitt i terminen

Om en plats på en förskola eller familjedaghem blir ledig mitt i terminen, går den platsen i första hand till barn som är utan plats. Kommunen tar hänsyn till skollagens krav att erbjuda alla barn en plats inom fyra månader. Det betyder att den lediga platsen i första hand går till ett barn som väntat i mer än fyra månader på en plats.

Esikoulun tai perhepäiväkodin vaihtaminen

Så här gör du

Ansök om plats

Om du vill byta förskola eller familjedaghem ska du göra en ny ansökan. Ansökan hittar du på sidan Ansök till förskola och familjedaghem.

Ansök till förskola och familjedaghem