Ändra, byta, säga upp plats

Du kan ladda ner blanketter för att till exempel ändra schema eller säga upp plats i förskolan eller familjedaghem.

Om du vill ändra tiderna för ditt barn i förskolan eller familjedaghem ska du lämna in en blankett till personalen.

Om du vill byta förskola eller familjedaghem ska du göra en ny ansökan.

Du måste säga upp ditt barns plats i kommunal förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta. (Observera att placeringar på fristående förskolor inte kan sägas upp via denna e-tjänst.)