Aktuellt i förskolan

Här hittar du aktuella artiklar om förskolan, där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Aktuellt

 • Beslut i förskolenämnden 22 september

  Publicerad 8 oktober 2021
  Den 22 september godkände nämnden delårsrapporten för augusti 2021. Nämnden gav förvaltningsdirektören i uppdrag att analysera svaren i den kommande medarbetarenkäten i de frågor som rör otillbörlig påverkan, hot och tystnadskultur. Förvaltningsdirektören ska också föreslå hur förvaltningen ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.
 • Normkritik och inkludering i förskolan, inte bara under Westpride

  Publicerad 1 oktober 2021
  Den här veckan pågår kulturfestivalen West Pride som lyfter normkritik och budskapet om en inkluderande värld. Förskolan Topasgatan är en av de förskolor i staden som arbetar med de här frågorna, året om.
 • Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 29 september 2021
  Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi och Göteborgs Stad följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten
 • Satsning på digitala läsaktiviteter ger ökat intresse för läsning i förskolan

  Publicerad 10 september 2021
  En ny forskningsrapport visar att den digitala läsappen Polyglutt har blivit en etablerad del i undervisningen i förskolan och att det kan främja barnens språkutveckling. Förskoleförvaltningen införde Polyglutt 2019 och numera finns appen även tillgänglig för alla vårdnadshavare som har barn i en kommunal förskola i Göteborg.