Aktuellt i förskolan

Här hittar du aktuella artiklar om förskolan, där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Aktuellt

 • Notiser från förskolenämnden 16 juni

  Publicerad 24 juni 2021
  Den 16 juni beslutade nämnden om sammanslagning av förskoleenheter och gav förvaltningsdirektören i uppdrag att redovisa hur förvaltningen uppfyller lagkraven på att erbjuda finskspråkig förskola. Nämnden ställde sig i ett yttrande över remiss positiv till ny riktlinje mot radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg.
 • Satsning på undervisning i utemiljö som inkluderar alla barn

  Publicerad 14 juni 2021
  Nu är vi i förskolan utomhus ännu mer än tidigare. Att vara utomhus innebär andra utmaningar än då undervisningen sker inne på förskolan och vi behöver utveckla vårt sätt att arbeta. Ett rektorsteam på Hisingen har under pandemin tagit fram nya arbetssätt och en utbildningsinsats för alla som arbetar i barngrupp. Målet är ökad kvalitet och ökade förutsättningar att inkludera alla barn i undervisningen i utemiljö.
 • Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

  Publicerad 14 juni 2021
  Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
 • Nästa år får Göteborg Stads förskolor och skolor en ny lärplattform 

  Publicerad 10 juni 2021
  Göteborgs Stad ska byta ut dagens lärplattform som heter Hjärntorget och Ping pong. Nästa år ska alla förskolor och skolor börja använda andra system. Förskoleförvaltningen får systemet Unikum.
 • Notiser från förskolenämnden 26 maj

  Publicerad 3 juni 2021
  Den 26 maj fick nämnden bland annat information om resursfördelningsmodell för förskolor i södra skärgården och en ekonomisk lägesrapport.
 • Familjecentralen viktig för att stärka familjer

  Publicerad 12 maj 2021
  Till familjecentralen kan alla familjer komma, för att få stöd och råd om barnets hälsa och utveckling, men också för att träffa andra föräldrar och barn. Poängen med att samla olika verksamheter under samma tak är att kunna ge familjer ett lättillgängligt och snabbt stöd.
 • Nu kan du ansluta dig till Kivra

  Publicerad 3 maj 2021
  Nu kan du ansluta dig till den digitala brevlådan och betaltjänsten Kivra. Det innebär att du kan betala fakturor från förskoleförvaltningen via tjänsten. Du loggar in på Kivra med mobilt Bank-ID.
 • Notiser från förskolenämnden 21 april

  Publicerad 27 april 2021
  Den 21 april beslutade nämnden bland annat att frukost och mellanmål för personal som arbetar i förskolan ska hanteras som pedagogisk måltid och om ny tid för hämtning vid kvällsomsorg. Nämnden fick också information om hur förvaltningen arbetar för att skapa incitament att arbeta på förskolor som har brist på förskollärare.
 • Skyddsutrustning i förskolan

  Publicerad 29 januari 2021
  Förskoleförvaltningen rekommenderar inte en generell användning av munskydd eller visir i det dagliga arbetet. I första hand ska andra åtgärder användas för att minska risken för smittspridning, framför allt att stanna hemma vid symtom, tvätta händer och hålla avstånd.
 • Notiser från förskolenämnden 21 oktober

  Publicerad 3 november 2020
  Den 21 oktober diskuterade politikerna i förskolenämnden bland annat handlingsplan för digitalisering i förskolan, underhållsplanering för förskolor i Göteborg och förvaltningens strategi för rekrytering av förskollärare.
 • Notiser från förskolenämnden 23 september

  Publicerad 29 september 2020
  Den 23 september diskuterade politikerna i förskolenämnden bland annat omfördelningen av förskollärare i staden, delårsrapporten och att enhetsutredningen nu är igång.