Förskola och familjedaghem

Kreativitet och lust att lära står i fokus i den barnomsorg som vi erbjuder. Du som har barn mellan ett och fem år kan välja mellan förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg).

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Här finns information om när förskolan har lov- och studiedagar.

Behöver ditt barn förskola eller omsorg på annan tid än dagtid finns det olika alternativ. Dygnet-runt-förskola eller nattomsorg har längre öppettider än vanliga förskolor.

Här finns information från stadsdelarna om maten som serveras på förskolorna. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för personalen.

Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

I Göteborg finns cirka 180 fristående förskolor och runt 400 kommunala förskolor. Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

På sidor under Företagare får du information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående verksamhet inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och vilka regler som gäller.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du vända dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till ansvarig förskolechef.