Förskola och familjedaghem

Du som har barn mellan ett och fem år kan välja mellan förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg). Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik tid för hela familjen. Här kan du läsa om vad Göteborgs Stads förskolor och familjedaghem erbjuder ditt barn och dig.

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Här hittar du aktuella artiklar om förskolan, där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Här finns information om studie- och planeringsdagar för förskolan samt om förskola på sommaren.

Behöver ditt barn förskola eller omsorg på annan tid än dagtid finns det olika alternativ. Dygnet-runt-förskola eller nattomsorg har längre öppettider än vanliga förskolor.

Här finns information från stadsdelarna om maten som serveras på förskolorna. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för personalen.

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

På sidor under Företagare får du information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående verksamhet inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och vilka regler som gäller.

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp misstankar om diskriminering eller kränkande behandling. Anmäl diskriminering eller kränkande behandling till förskolans rektor.

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

I Göteborg finns cirka 180 fristående förskolor och runt 400 kommunala förskolor. Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Göteborgs förskoleförvaltning ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen.