Göteborgs Stads ramavtal

Göteborgs Stads ramavtal upphandlas av förvaltningen för inköp och upphandling och alla förvaltningar och bolag är avtalsanvändare. I många av ramavtalen finns det även andra avtalsanvändare som kallas samverkansparter.

Stadens ramavtal publiceras elektroniskt

Göteborgs Stad ställer krav på elektronisk handel (e-handel) vid upphandling av varor och tjänster. För dig som leverantör innebär det att det avtal ni har med Göteborgs Stad blir publicerat och beställningsbart i e-handelssystemet.

Göteborgs Stad använder e-handel för att upprätthålla en effektiv inköpsprocess. Medarbetarna kan enkelt hitta avtalade varor och tjänster, se aktuella priser och villkor. Det blir lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris. Uppföljningen av inköpen blir dessutom tydligare och mer innehållsrik. Statistik per avtal och avtalade produktområden blir underlag för det fortsatta strategiska arbetet med upphandling och styrning av inköp.

Anslutna förvaltningar och bolag till Proceedo

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag är samtliga användare av stadens ramavtal. Alla organisationer använder dock inte Göteborgs Stads lösning för e-handel (inköp och fakturahantering). Göteborgs Stads bolag ansluts löpande till stadens lösning för e-handel. Här nedan ser du en förteckning över de som infört e-handel.

Förvaltningar

N010 Stadsledningskontoret
N020 Stadsrevisionen
N025 Regionarkivet
N043 Konsument & medborgarservice
N050 Förvaltningen för Inköp och upphandling
N060 Intraservice
N152 Valnämnden
N160 Äldre samt vård och omsorgsförvaltning
N161 Förvaltningen för funktionsstöd​
N163 Socialförvaltningen Nordost​
N164 Socialförvaltningen Centrum​
N165 Socialförvaltningen Sydväst​
N166 Socialförvaltningen Hisingen
N200 Fastighetskontoret
N205 Fastighetskontoret transfereringar
N230 Lokalförvaltningen
N230 Stadsbyggnadskontoret
N230 Park- och naturförvaltningen
N230 Idrotts- och föreningsförvaltningen
N230 Trafikkontoret
N560 Kretslopp och vatten
N608 Förskoleförvaltningen
N609 Grundskoleförvaltningen
N610 Utbildningsförvaltningen
N625 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
N690 Kulturförvaltningen
N800 Miljöförvaltningen

Bolag

B100 Göteborgs Stadshus AB
B300 Göteborgs Stadsteater
B350 GotEvent
B400 Förvaltnings AB Framtiden
B433 Förvaltnings AB Göteborgslokaler
B440 Göteborgs Egnahems AB
B442 Bygga Hem i Göteborg AB
B450 Göteborg Stads Parkering AB
B450 Parkeringsbolaget
B496 Framtiden Byggutveckling AB
B600 Higab AB
B680 Försäkrings AB Göta Lejon
B720 Gryaab
B770 Grefab
B832 Störningsjouren i Göteborg AB
B860 Göteborg & Co AB

Bolag som inte är anslutna

Boplats Göteborg AB

Göteborgs Stads Bostads AB

Business Region Göteborg AB (inklusive dotterbolag)

Familjebostäder AB

Göteborg Energi AB (inklusive dotterbolag)

Liseberg AB

Renova AB

Bostads AB Poseidon

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads leasing AB

Göteborgs Stad Spårvägar AB (inklusive dotterbolag)

Göteborgs Hamn AB (inklusive dotterbolag)

Anslutna samverkansparter

I ramavtalet framgår det om det finns samverkansparter som deltar. Andra avtalsanvändare än Göteborgs Stad kan ha egna system för e-handel. De flesta använder då en egen uppsättning av Visma Commerces system för elektronisk handel, kallat Proceedo. De som använder samma systemleverantör som Göteborgs Stad ärver automatiskt upplagda avtal och e-handelslösningar av Göteborgs Stad.

Organisationerna själva ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information för anslutning. Eventuella kostnader för överenskommen elektronisk inköpsprocess står respektive part för.

Krav ställda på meddelanden gäller alla avtalsanvändare. Inga andra tekniska lösningar kan krävas. Efterfrågar avtalsanvändare andra lösningar än vad som kravställts av Göteborgs Stad är det upp till avtalsleverantören att avgöra om en avvikande lösning är möjlig. Avtalsanvändaren ska stå för kostnader som kan uppkomma på grund av detta.

Lagar och regler

Här finner du mer information om det som gäller för dig som leverantör till Göteborgs Stad.

Länk till sidan Lagar och regler

Åtkomst till stadens ramavtal

Om du vill se stadens ramavtal kan du själv logga in. För inloggning gå till sidan om e-handelssystemet Proceedo.

Länk till sidan E-handelssystemet Proceedo.