Fakturera Göteborgs Stad

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Göteborgs Stad skicka e-faktura. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

2021 får Göteborg en ny nämndorganisation

Pågående underavtal kan komma att kräva partsbyte inom staden och vissa avtal kommer att behöva ses över. Den elektroniska handeln kommer även att påverkas, både hur du som leverantör tar emot order och när du skickar faktura. Just nu behöver du som leverantör inte vidta några åtgärder, utan mer information kommer att skickas till er under hösten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Inköp och upphandling på 031-366 37 00 eller kundservice@ink.goteborg.se

Vill du veta mer om omorganisationen?

Göteborgs Stad har skapat en samlingssida med information som uppdateras löpande. Läs mer om stadens arbete med ny nämndorganisation 2021

Vad innebär lagen om e-faktura?

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna faktureras med e-faktura. Alla inköp som görs av Göteborgs Stad ska därför faktureras med en e-faktura.

Se filmen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram en informationsfilm om vad det nya lagkravet innebär. Läs mer på digg.se.

Så här gör du

Här ser du de olika anslutningssätten. Välj det sätt som är lämpligast för din organisation innan du ansluter dig via formuläret.

Formulär för anslutning för e-faktura

Använd kontaktformuläret för att påbörja processen att skicka e-fakturor till Göteborgs Stad. Klicka på den blå knappen här nedan för att kontakta oss.

Anslut till e-faktura/ställ en fråga

Information och regler

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i elektroniska system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

För er som skickar e-fakturor till Göteborgs Stad

Under våren 2019 kommer Göteborgs Stad att byta mottagning av e-fakturor. För dig som leverantör som redan skickar e-faktura till Göteborgs Stad innebär det att vi kommer att kontakta er VAN-operatör för att styra om fakturorna.

I vissa fall kan det innebära att ni behöver ändra er befintliga uppsättning för e-faktura för att följa den nya lagstiftningen och säkerställa en god kvalitet på e-fakturorna.

Om du har frågor kontakta din befintliga VAN-operatör och meddela att Göteborgs Stad har Visma Proceedo som VAN-operatör. Du kan också använda kontaktformuläret nedan för att komma i kontakt med Göteborgs Stad.

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

För er som kan skicka e-fakturor idag

Göteborgs Stad kan ta emot och rekommenderar fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Göteborgs Stads förvaltningar och anslutna bolag har unika PEPPOL-ID. Se förteckning här nedan över PEPPOL-ID.

De format som vi kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 alternativt Svefaktura 1.0.

Göteborgs Stad har även möjlighet att ta emot e-fakturor via vår VAN-operatör, Visma Proceedo, i formatet för Svefaktura. Använder du nedanstående system eller tjänster ta kontakt med din leverantör och meddela att Göteborgs Stad använder Visma Proceedo.

 • Apix Messaging
 • Inexchange
 • Pagero
 • Crediflow
 • Kofax Invoice Portal (f.d. Lexmark Expert Systems)
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • TietoEnator
 • Basware
 • BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank)
 • Evry

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

För er som inte skickar e-fakturor idag

Om ni inte har ett affärssystem/ekonomisystem finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i vår leverantörsportal. För att få möjlighet att registrera en faktura ta kontakt vid kontaktformulär.

Om ni har ett affärssystem/ekonomisystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. Ta kontakt med din ekonomisystemsleverantör för att hitta rätt lösning för dig.

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

Krav på faktura och innehåll

Alla fakturor till Göteborgs Stads e-handelsanslutna förvaltningar och bolag ska skickas elektroniskt i ett av Göteborgs stads godkända format. Elektroniska fakturor ska skickas från avtalsstart.

Elektroniska fakturor med bilagor ska skickas i PEPPOL-format eller Svefakturaformat. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är ej tillåtet. Bilagor ska skickas i pdf-format.

Godkända format

 • Följande format är godkända från Göteborgs Stad:
 • Svefaktura BIS 5A 2.0
 • PEPPOL BIS Billing 3
 • SFTI Fulltextfaktura
 • Svefaktura 1.0 i av SFTI rekommenderade versioner

Närmare beskrivning av formaten finns på sfti.se

Innehållskrav

Alla fakturor ska

 • följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer
 • innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard
 • innehålla av Göteborgs stad kravställd information.

En faktura måste minst innehålla

 • ramavtalets avtalsnummer
 • leverantörens organisationsnummer
 • leverantörens referenser
 • information om eventuell f-skatt
 • bankgiro/plusgiro/bankkonto
 • ordernummer från elektronisk order
 • köparens organisationsnummer
 • köparens referens
 • leveransadress (endast vid Varor)
 • abonnemangsnummer (endast vid abonnemang)
 • produktbenämning
 • artikelnummer/Tjänstetyp-id
 • pris per enhet
 • antal
 • art och omfattning av utförd tjänst (endast vid Tjänst)
 • tidsperiod för utförd tjänst (endast vid Tjänst).

Teknisk information om e-faktura

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

Anslutna förvaltningar och bolag till Proceedo

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag är samtliga användare av stadens ramavtal. Alla organisationer använder dock inte Göteborgs Stads lösning för e-handel (inköp och fakturahantering). Göteborgs Stads bolag ansluts löpande till stadens lösning för e-handel. Här nedan ser du en förteckning över dem som infört e-handel.

Anslutna förvaltningar GLN/
PEPPOL-ID
Organisationsnummer
N010 Stadsledningskontoret 7381035001655 212000-1355
N020 Stadsrevisionen 7381035001952 212000-1355
N025 Regionarkivet 7381035001969 212000-1355
N043 Konsument & medborgarservice 7381035001976 212000-1355
N050 Förvaltningen för Inköp och upphandling 7381035080636 212000-1355
N060 Intraservice 7381035001884 212000-1355
N130 Social resursförvaltning 7381035002126 212000-1355
N131 SDF Angered 7381035020007 212000-1355
N132 SDF Östra Göteborg 7381035040005 212000-1355
N133 SDF Örgryte-Härlanda 7381035060010 212000-1355
N134 SDF Centrum

7381035070002

212000-1355
N135 SDF Majorna-Linné 7381035080001 212000-1355

N136 SDF Askim-Frölunda-Högsbo

7381035120004 212000-1355
N137 SDF Västra Göteborg 7381035140002 212000-1355
N138 SDF Västra Hisingen 7381035160000 212000-1355
N139 SDF Lundby 7381035180015 212000-1355
N140 SDF Norra Hisingen 7381035200003 212000-1355
N152 Valnämnden 7381035001983 212000-1355
N200 Fastighetskontoret 7381035908992 212000-1355
N205 Fastighetskontoret transfereringar 7381035001587 212000-1355
N230 Lokalförvaltningen 7381035000610 212000-1355
N300 Stadsbyggnadskontoret 7381035001570 212000-1355
N392 Park- och naturförvaltningen 7381035000160 212000-1355
N393 Idrott- och föreningsförvaltningen 7381035000153 212000-1355
N400 Trafikkontoret 7381035001563 212000-1355
N560 Kretslopp och vatten 7381035904000 212000-1355
N608 Förskoleförvaltningen 7381035083439 212000-1355
N609 Grundskoleförvaltningen 7381035083446 212000-1355
N610 Utbildningsförvaltningen 7381035901375 212000-1355
N625 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7381035001945 212000-1355
N690 Kulturförvaltningen 7381035001594 212000-1355
N800 Miljöförvaltningen 7381035001891 212000-1355

N900 Kommungemensamma poster

7381035001617

212000-1355

Anslutna bolag
B100 Göteborgs Stadshus AB 7381035072105 556537-0888
B300 Göteborgs Stadsteater 7381035014181 556016-7875
B350 GotEvent 7381035002072 556015-9823
B400 Förvaltnings AB Framtiden 7381035004663 556012-6012
B433 Förvaltnings AB Göteborgslokaler 7381035009873 556082-4897

B440 Göteborgs Egnahems AB

7381035004724 556095-3829
B442 Bygga Hem i Göteborg AB 7381035082845 556643-7934
B450 Göteborg Stads Parkering AB 7381035004878 556119-4878
B475 Gårdstensbostäder 7381035002843 556536-0277
B496 Framtiden Byggutveckling AB 7381035077681 556731-5170
B600 Higab AB 7381035002928 556104-8587
B680 Försäkrings AB Göta Lejon 7381035002799 516401-8185
B720 Gryaab 7381035002836 556137-2177
B770 Grefab 7381035004694 556185-4109
B832 Störningsjouren i Göteborg AB 7381035007022 556657-1443
B860 Göteborg & Co AB 7381035002850 556428-0369

Bolag som inte är anslutna till e-handel

Bolagen i listan nedan är för närvarande inte anslutna till e-handel och har därför ett eget förfarande för hur de ansluter till e-faktura. Gå till respektive bolags hemsida för att få mer information om hur de tar emot e-fakturor.

Boplats Göteborg AB

Göteborgs Stads Bostads AB

Business Region Göteborg AB (inklusive dotterbolag)

Familjebostäder AB

Göteborg Energi AB (inklusive dotterbolag)

Liseberg AB

Renova AB

Bostads AB Poseidon

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads leasing AB

Göteborgs Stad Spårvägar AB (inklusive dotterbolag)

Göteborgs Hamn AB (inklusive dotterbolag)

Leverantörsportalen

Leverantörsportalen som en möjlig väg för de minsta leverantörerna att skicka e-fakturor till Göteborgs Stad. För att få möjlighet att registrera en faktura ta kontakt via kontaktformuläret för att få dina inloggningsuppgifter.

Förenklad manual Leverantörsportalen

Manual Leverantörsportalen

Manual Supplier Center

Kontakta oss

Om du har frågor på e-fakturor ska du använda kontaktformuläret högre upp på sidan.