Fakturera Göteborgs Stad

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Göteborgs Stad skicka e-faktura. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

Göteborgs Stad får ny nämndorganisation 2021 – så påverkas du 

Det här är information om stadens omorganisation och hur den berör dig som leverantör till Göteborgs Stad. På grund av förändringen kan du komma att behöva uppdatera informationen i ditt affärssystem.

Generellt om nya organisationen

Vid årsskiftet 2020/2021 upphör de tio stadsdelsnämnderna (SDN) och social resursnämnd samt deras motsvarande förvaltningar. Dessa ersätts då med nya facknämnder. Det är den största omorganisationen i Göteborgs Stad på 30 år.

Sex nya nämnder med förvaltningar bildas som tar över den huvudsakliga verksamheten när stadsdelsförvaltningarna (SDF) och social resursförvaltning avvecklas och upphör. De sex nya nämnderna, med motsvarande förvaltningar blir

 • äldre samt vård- och omsorgsnämnden
 • nämnden för funktionsstöd
 • socialnämnden Nordost
  (före detta Individ- och familjeomsorg för SDF Angered, SDF Östra Göteborg)
 • socialnämnden Centrum
  (före detta Individ- och familjeomsorg för SDF Majorna-Linné, SDF Centrum, SDF Örgryte-Härlanda)
 • socialnämnden Sydväst
  (före detta Individ- och familjeomsorg för SDF Västra Göteborg och SDF Askim-Frölunda-Högsbo)
 • socialnämnden Hisingen
  (före detta Individ- och familjeomsorg för SDF Norra Hisingen, SDF Lundby, SDF Västra Hisingen).

Observera att inte all verksamhet kommer föras över till de nya förvaltningarna. Vissa verksamheter som idag finns hos stadsdelsförvaltningarna och/eller hos social resursförvaltning kommer istället föras över till redan befintliga fackförvaltningar. Exempelvis flyttas stora delar av verksamheter kopplade till måltid, lokalvård och vaktmästeri över till grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

Hur påverkar detta mig som leverantör?

Pågående underavtal kan komma att kräva partsbyte (byte av avtalsägare) inom staden och vissa avtal kommer att behöva ses över. Den elektroniska handeln kommer också att påverkas, både hur du som leverantör tar emot order och när du skickar fakturor.

Ni behöver säkerställa att ni kan ta emot elektroniska order från nya organisationer inom Göteborgs Stad.

Därför behöver ni också se över ert kundregister och era fakturareferenser (vid fakturareferens istället för ordernummer ser vi gärna att ni endast skriver referensen och inte ”MK”, ”mottagarkod” och dylikt).

Fakturainformation

Här följer information som du behöver för att uppdatera i ditt ekonomisystem:

Fakturaadress
[förvaltningens prefix och namn] t.ex. N160 äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Intraservice
405 38 Göteborg

Prefix och förvaltningens namn GLN/Peppol-ID Organisationsnummer
N160 äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
7381035099201 
212000-1355
N161 förvaltningen för funktionsstöd
7381035099218  
212000-1355
N163 socialförvaltningen Nordost
7381035099225  
212000-1355
N164 socialförvaltningen Centrum
7381035099232
212000-1355
N165 socialförvaltningen Sydväst
7381035099249
212000-1355
N166 socialförvaltningen Hisingen
7381035099256
212000-1355

I samband med omorganisationen ber vi er att:

 • Fakturera de förvaltningar som ska avvecklas under 2020 , och alltså INTE vänta till efter årsskiftet då förvaltningarna inte längre finns kvar.
 • Vänta till efter den 4 januari 2021 med att fakturera de nybildade förvaltningarna, eftersom förvaltningarna inte finns förrän efter årsskiftet.
 • Ha överseende med att fakturor kan ta längre tid för oss att hantera under den här perioden.

För er som använder leverantörsportalen för fakturering

De nya organisationerna kommer att finnas som faktureringsbara under Göteborgs Stad från och med den 4 januari 2021.

För er som är integrerade leverantörer

Har ni en integration i form av order, orderbekräftelse, leveransavisering till Proceedo och behöver information om t.ex. leveransadresser med tillhörande GLN? Vänligen skicka då ett ärende till support.intraservice@intraservice.goteborg.se och skriv ”Leveransadresser Göteborgs Stad” i ämnesraden.

Kontakt och mer information

Fakturering
Har du frågor om fakturering i årsskiftet kontakta support.intraservice@intraservice.goteborg.se Skriv ”Ekonomi LEV” i ämnesraden.

Ramavtal
Har du frågor angående ramavtal är du välkommen att kontakta Inköp och upphandling på 031-366 37 00 eller kundservice@ink.goteborg.se 

Vill du veta mer om omorganisationen?
Göteborgs Stad har skapat en samlingssida med information som uppdateras löpande. Läs mer om stadens arbete med ny nämndorganisation 2021  

Vad innebär lagen om e-faktura?

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna faktureras med e-faktura. Alla inköp som görs av Göteborgs Stad ska därför faktureras med en e-faktura.

Se filmen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram en informationsfilm om vad det nya lagkravet innebär. Läs mer på digg.se.

Så här gör du

Här ser du de olika anslutningssätten. Välj det sätt som är lämpligast för din organisation innan du ansluter dig via formuläret.

Formulär för anslutning för e-faktura

Använd kontaktformuläret för att påbörja processen att skicka e-fakturor till Göteborgs Stad. Klicka på den blå knappen för att kontakta oss.

Anslut till e-faktura/ställ en fråga

Information och regler

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i elektroniska system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

För er som skickar e-fakturor till Göteborgs Stad

Under våren 2019 kommer Göteborgs Stad att byta mottagning av e-fakturor. För dig som leverantör som redan skickar e-faktura till Göteborgs Stad innebär det att vi kommer att kontakta er VAN-operatör för att styra om fakturorna.

I vissa fall kan det innebära att ni behöver ändra er befintliga uppsättning för e-faktura för att följa den nya lagstiftningen och säkerställa en god kvalitet på e-fakturorna.

Om du har frågor kontakta din befintliga VAN-operatör och meddela att Göteborgs Stad har Visma Proceedo som VAN-operatör. Du kan också använda kontaktformuläret nedan för att komma i kontakt med Göteborgs Stad.

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

För er som kan skicka e-fakturor idag

Göteborgs Stad kan ta emot och rekommenderar fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Göteborgs Stads förvaltningar och anslutna bolag har unika PEPPOL-ID. Se förteckning här nedan över PEPPOL-ID.

De format som vi kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 alternativt Svefaktura 1.0.

Göteborgs Stad har även möjlighet att ta emot e-fakturor via vår VAN-operatör, Visma Proceedo, i formatet för Svefaktura. Använder du nedanstående system eller tjänster ta kontakt med din leverantör och meddela att Göteborgs Stad använder Visma Proceedo.

 • Apix Messaging
 • Inexchange
 • Pagero
 • Crediflow
 • Kofax Invoice Portal (f.d. Lexmark Expert Systems)
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • TietoEnator
 • Basware
 • BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank)
 • Evry

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

För er som inte skickar e-fakturor idag

Om ni inte har ett affärssystem/ekonomisystem finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i vår leverantörsportal. För att få möjlighet att registrera en faktura ta kontakt vid kontaktformulär.

Om ni har ett affärssystem/ekonomisystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. Ta kontakt med din ekonomisystemsleverantör för att hitta rätt lösning för dig.

Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

Göteborgs Stads organisationsnummer

Alla Göteborgs Stads förvaltningar har samma organisationsnummer:  212000-1355. Göteborg Stads kommunala bolag har alla egna organisationsnummer.

Krav på faktura och innehåll

Alla fakturor till Göteborgs Stads e-handelsanslutna förvaltningar och bolag ska skickas elektroniskt i ett av Göteborgs stads godkända format. Elektroniska fakturor ska skickas från avtalsstart. Godkända format Göteborgs Stad följer de rekommendationer som SFTI ger ut gällande e-fakturaformat. För nya anslutningar rekommenderas PEPPOL BIS Billing 3.

Resterande format fasas ut enligt rekommendationer från SFTI. Närmare beskrivning av formaten finns på sfti.se

Innehållskrav

Alla fakturor ska
• följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer
• innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard
• innehålla av Göteborgs Stad kravställd information

En faktura måste därutöver minst innehålla nedanstående information:
• Avtalsnummer
• Ordernummer (vid elektronisk order)
• Abonnemangsnummer (vid abonnemang)
• Köparens referens (mottagarkod)
• Köparens identitet (GLN-nummer)
• Information om eventuell F-skatt
• Betalinformation (exempelvis Bankgiro eller Plusgiro)
• Leveransadress (vid varor)
• Fakturaradsspecifikation för varor/tjänster enligt följande:
 • Artikelnummer eller ID för vara/tjänst
 • Benämning av vara/tjänst
 • Kommentar till vara/tjänst
 • Kvantitet
 • Enhet
 • Pris per enhet 
För detaljerad information kring vad de olika delarna av fakturainformation innebär samt teknisk information, se pdf-dokumentet ”Specifikation av fakturainnehåll”

Elektronisk faktura ska skickas till köpande organisation (förvaltning/ bolag) innehållande information ovan. Elektroniska fakturor ska innehålla specifikation över fakturans varor/tjänster uppdelat per fakturarad.

Fakturaraderna ska överensstämma med fastställda priser och prispositionens artikelnummer/ benämning. Elektroniska fakturor med bilagor ska ej skickas separat. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är ej tillåtet. Bilagor ska skickas i pdf-format.

Om fakturan saknar kravställd information kan beställaren komma att begära komplettering av fakturan innan betalning sker. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt med kravställd information och beställaren begärt att fakturan ska kompletteras. Du kan även läsa mer om Göteborgs Stads krav på sidan Villkor elektronisk handel.

Anslutna förvaltningar och bolag till Proceedo

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag är samtliga användare av stadens ramavtal. Alla organisationer använder dock inte Göteborgs Stads lösning för e-handel (inköp och fakturahantering). Göteborgs Stads bolag ansluts löpande till stadens lösning för e-handel. Här ser du en förteckning över dem som infört e-handel.

Anslutna förvaltningar GLN/
PEPPOL-ID

Organisationsnummer
N010 Stadsledningskontoret 7381035001655
212000-1355
N020 Stadsrevisionen 7381035001952
212000-1355
N025 Regionarkivet 7381035001969
212000-1355
N043 Konsument & medborgarservice 7381035001976
212000-1355
N050 Förvaltningen för Inköp och upphandling 7381035080636
212000-1355
N060 Intraservice 7381035001884
212000-1355
N130 Social resursförvaltning
(till och med 2020-12-31)
7381035002126
212000-1355
N131 SDF Angered 
(till och med 2020-12-31)
7381035020007
212000-1355
N132 SDF Östra Göteborg
(till och med 2020-12-31)
7381035040005
212000-1355
N133 SDF Örgryte-Härlanda
(till och med 2020-12-31)
7381035060010
212000-1355
N134 SDF Centrum
(till och med 2020-12-31)

7381035070002


212000-1355
N135 SDF Majorna-Linné
(till och med 2020-12-31)
7381035080001
212000-1355

N136 SDF Askim-Frölunda-Högsbo (till och med 2020-12-31)

7381035120004
212000-1355
N137 SDF Västra Göteborg
(till och med 2020-12-31
7381035140002
212000-1355
N138 SDF Västra Hisingen
(till och med 2020-12-31)
7381035160000
212000-1355
N139 SDF Lundby
(till och med 2020-12-31)
7381035180015
212000-1355
N140 SDF Norra Hisingen
(till och med 2020-12-31)
7381035200003
212000-1355
N160 äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
(från och med 2021-01-04)
7381035099201

212000-1355
N161 förvaltningen för funktionsstöd
(från och med 2021-01-04)
7381035099218

212000-1355 
N163 socialförvaltningen Nordost
(från och med 2021-01-04)
7381035099225

212000-1355
N164 socialförvaltningen Centrum
(från och med 2021-01-04)
7381035099232

212000-1355
N165 socialförvaltningen Sydväst
(från och med 2021-01-04)
7381035099249

212000-1355
N166 socialförvaltningen Hisingen
(från och med 2021-01-04)
7381035099256

212000-1355
N152 Valnämnden
7381035001983
212000-1355
N200 Fastighetskontoret 7381035908992
212000-1355
N205 Fastighetskontoret transfereringar 7381035001587
212000-1355
N230 Lokalförvaltningen 7381035000610
212000-1355
N300 Stadsbyggnadskontoret 7381035001570
212000-1355
N392 Park- och naturförvaltningen 7381035000160
212000-1355
N393 Idrott- och föreningsförvaltningen 7381035000153
212000-1355
N400 Trafikkontoret 7381035001563
212000-1355
N560 Kretslopp och vatten 7381035904000
212000-1355
N608 Förskoleförvaltningen 7381035083439
212000-1355
N609 Grundskoleförvaltningen 7381035083446
212000-1355
N610 Utbildningsförvaltningen 7381035901375
212000-1355
N625 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7381035001945
212000-1355
N690 Kulturförvaltningen 7381035001594
212000-1355
N800 Miljöförvaltningen 7381035001891
212000-1355

N900 Kommungemensamma poster

7381035001617

212000-1355

Anslutna bolag GLN/
PEPPOL-ID  

Organisationsummer 
B100 Göteborgs Stadshus AB 7381035072105
556537-0888
B300 Göteborgs Stadsteater 7381035014181
556016-7875
B331 Älvstranden Utveckling AB (start 7 jan 2021) 0007:5566597117
7381035009354

556659-7117
B335 Ferux Fastighet i Göteborg AB (start 7 jan 2021) 0007:5566150123
7381035098617

556615-0123
B336 Lindholmspiren Beta AB (start 7 jan 2021) 0007:5566258074
7381035072426

556625-8074
B337 Menlin Fastighets AB (start  7 jan 2021) 0007:5566024922
7381035098600

556602-4922
B341 Eriksbergs Förvaltnings AB (start 7 jan 2021) 0007:5560794306
7381035072419

556079-4306
B344 Fastighets AB Raila (start 7 jan 2021) 0007:5590575923
7381035098594

559057-5923
B346 Fastighets AB Navet
0007:5566094354
7381035072433

556609-4354
B350 GotEvent 7381035002072
556015-9823
B370 Södra Älvstranden Utveckling AB (start 7 jan 2021) 0007:5566586805
7381035009385

556658-6805
B371 Älvstranden Gullbergsvass AB (start 7 jan 2021) 0007:5560232646
7381035099621

556023-2646
B390 Norra Älvstranden Utveckling AB (start 7 jan 2021) 0007:5560013574
7381035009361

556001-3574
B392 Göteborgs Frihamns AB (start 7 jan  2021) 0007:5562469519
7381035072457

556246-9519
B393 Fastighets AB Fribordet (start 7 jan 2021) 0007:5562485747
7381035009378

556248-5747
B394 Norra Älvstranden Bostäder AB (start 7 jan 2021) 0007:5562603281
7381035072389

556260-3281
B395 GVA Fastigheter AB (start 7 jan 2021) 0007:5562918930 7381035099638
556291-8930
B396 GVA Fastigheter KB (start 7 jan 2021) 0007:9168362888
7381035099645

916836-2888
B397 Norra Älvstranden Service AB (start 7 jan 2021) 0007:5565580619
7381035072396

556558-0619
B398 Torphuset Fastighets AB (start 7 jan 2021) 0007:5566907571
7381035072440

556690-7571
B400 Förvaltnings AB Framtiden 7381035004663
556012-6012
B433 Förvaltnings AB Göteborgslokaler 7381035009873
556082-4897

B440 Göteborgs Egnahems AB

7381035004724
556095-3829
B442 Bygga Hem i Göteborg AB 7381035082845
556643-7934
B450 Göteborg Stads Parkering AB 7381035004878
556119-4878
B475 Gårdstensbostäder 7381035002843
556536-0277
B496 Framtiden Byggutveckling AB 7381035077681
556731-5170
B500 Göteborgs Hamn AB 0007:5560082553
7381035002881

556008-2553
B570 Fripoint AB (start 7 jan 2021) 0007:5560241456
7381035098624

556024-1456
B571 S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB  (start 7 jan 2021) 0007:5566062641
7381035098631

556606-2641
B600 Higab AB 7381035002928
556104-8587
B680 Försäkrings AB Göta Lejon 7381035002799
516401-8185
B720 Gryaab 7381035002836
556137-2177
B770 Grefab 7381035004694
556185-4109
B832 Störningsjouren i Göteborg AB 7381035007022
556657-1443
B860 Göteborg & Co AB 7381035002850
556428-0369

Bolag som inte är anslutna till e-handel

Bolagen i listan nedan är för närvarande inte anslutna till e-handel och har därför ett eget förfarande för hur de ansluter till e-faktura. Gå till respektive bolags hemsida för att få mer information om hur de tar emot e-fakturor.

Boplats Göteborg AB

Göteborgs Stads Bostads AB

Business Region Göteborg AB (inklusive dotterbolag)

Familjebostäder AB

Göteborg Energi AB (inklusive dotterbolag)

Liseberg AB

Renova AB

Bostads AB Poseidon

Göteborgs Stads leasing AB

Göteborgs Stad Spårvägar AB (inklusive dotterbolag)

Leverantörsportalen

Leverantörsportalen som en möjlig väg för de minsta leverantörerna att skicka e-fakturor till Göteborgs Stad. För att få möjlighet att registrera en faktura ta kontakt via kontaktformuläret för att få dina inloggningsuppgifter.

 Förenklad manual till Leverantörsportalen

Manual på svenska till Leverantörsportalen

Manual in english, Supplier Center

Frågor om e-fakturor

Om du har frågor på e-fakturor ska du använda kontaktformuläret högre upp på sidan.