Göra affärer med Göteborgs Stad

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Göteborgs Stad skicka e-faktura. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

I Göteborgs Stads e-handelssystem Proceedo kan du se vilka ramavtal Göteborgs Stad har, med vilka företag samt vilka varor och tjänster stadens medarbetare kan välja idag. Det är också i Proceedo du som ramavtalsleverantör svarar på förnyade konkurrensutsättningar (FKU).

Göteborgs Stads ramavtal upphandlas av förvaltningen inköp och upphandling och alla förvaltningar och bolag är avtalsanvändare. I många av ramavtalen finns det även andra avtalsanvändare som kallas samverkansparter.

Göteborgs Stad gör inköp elektroniskt i e-handelssystemet Proceedo för att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp. Här kan du som är leverantör läsa mer om vilka villkor Göteborgs Stad har för e-handel.