Social hänsyn i upphandling

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av stadens arbete för att skapa en öppen och jämlik stad. Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn.

Vad är social hänsyn

Social hänsyn i upphandling innebär att man använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Avsikten är att ställa krav på stadens leverantörer gällande anställning för personer som behöver kommunens hjälp att komma ut i arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera.

Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Stödfunktionen på Inköp och upphandling fungerar som ett nav i detta samarbete och är till för att ge dig stöd i processen.

Hur går rekryteringen till?

Är ni behov av personal så hjälper stödfunktionen gärna till. Vi arbetar mot hela staden tillsammans med personer som står nära arbetsmarknaden. Vi har många personer till vårt förfogade som är behov av att komma ut på jobb. Vår process brukar se ut enligt följande:

 1. Leverantören berättar om arbetet och arbetsuppgifterna.
 2. Vi letar kandidater och tar fram personer som vi tror på.
 3. Leverantören träffar personerna och väljer vem man vill gå vidare med.
 4. Många personer har möjlighet att börja med praktik som en introduktion innan anställning. Den eventuella praktiken inför anställning är maximalt 4 veckor och avstämning görs under hela perioden.
 5. Praktiken övergår sedan till anställning. Anställningsformen kan bland annat vara visstidsanställning eller yrkesorienteringspraktik. Leverantören väljer anställningsform.

Vi använder oss av företagskontakten som skapas i och med en upphandling för att diskutera rekrytering- och anställningsbehov och vi hjälper arbetssökande som är behov av kommunens hjälp att skaffa sig ett jobb. Vi har även ett nätverk inom staden där flera verksamheter som arbetar med arbetssökande ingår. Ett exempel på verksamheter är kompetenscenter och du kan läsa mer om våra målgrupper och hur vi i staden arbetar med arbetslösa här.

Vad kan du som leverantör få hjälp med?

Det finns en stödfunktion i Göteborgs Stad som hjälper leverantörer i rekryteringsprocessen. Vi hjälper dig med rekryteringen och att hitta lämpliga kandidater. Det är dock alltid du som tar fram en kravprofil och slutligen beslutar om vem som ska anställas. Som leverantör får du hjälp med:

 • Möte med stödfunktionen där modellen förklaras
 • Stöd i att ta fram ett önskat rekryteringsunderlag
 • Rustning och ett första urval med en eller flera kandidater
 • En eventuell rekryteringsträff om fler önskas anställas
 • Ansökan av subventioner såsom lönebidrag etcetera
 • En personlig kontakt med en rekryterare
 • Testa en kandidat under fyra veckors praktikperiod med försäkring och ersättning från Göteborg Stad

Vill du börja med social hänsyn?

Om du är intresserad av att ställa krav rörande social hänsyn i upphandlingar rekommenderar vi dig att gå in på upphandlingsmyndighetens hemsida för inspiration. Du kan även kontakta oss och ta del av de kravställningar som stödfunktionen för social hänsyn tagit fram för Göteborgs förvaltningar och bolag.