Små och medelstora företag

Göteborgs Stad strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag har möjlighet att leverera sina varor och tjänster till Stadens verksamheter. Vi följer utvecklingen av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag.I Göteborgs Stad är det förvaltningen Inköp och upphandling som ansvarar för uppföljningen av andelen små och medelstora (SME) ramavtalsleverantörer. Syftet är att säkerställa en god konkurrens på marknaden, vilket är i enlighet med upphandlings- och inköpspolicyn och Stadens mål.

För att ta tillvara konkurrensen på de aktuella marknaderna, och därmed skapa bra förutsättningar för goda affärer, är det därför viktigt att Göteborgs Stad genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud.

2015 var andelen små och medelstora företag som har ramavtal med Göteborgs Stad 87 procent. Därefter har andelen förändrats och 2019 var andelen små och medelstora företag 83 procent.