Ekologisk mat

Successivt fasas konventionell mat ut till förmån för ekologisk mat i det upphandlade sortimentet. Göteborgs Stad köpte totalt 48 procent ekologisk mat på ramavtal under 2019.

Foto: Dana DeVolk

Kött & chark 66 procent

I Göteborgs Stad ställs krav på ekologiskt kött alternativt djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning vid upphandling. Inköpen av ekologiskt kött har ökat från 34 procent 2014 till 66 procent under 2019.

Fisk 82 procent

Inköpen av MSC, ASC och KRAV-märkt fisk har ökat från 71 procent 2014 till 82 procent under 2019. MSC och ASC är en märkning som står för ett hållbart fiske. ​

Mjölk 95 procent

2005 togs i beslut att all mjölk som köps in i Göteborgs Stad ska vara ekologisk. Inköpen av ekologisk mjölk har ökat från 89 procent 2014 till 95 procent 2019.

Ägg 76 procent

Inköp av ekologiska ägg har ökat stort i staden, från 30 procent 2014 till 76 procent 2019.

Bönor och linser 81 procent

Inköpen av ekologiska bönor och linser har ökat i Göteborgs Stad. 2014 låg andelen ekologiskt på 47 procent. Idag är 81 procent av bönorna och linserna ekologiska i Göteborgs Stads kök.

Bananer 99 procent

En stor del av de bananer som köps in av Göteborgs Stad är ekologiska och dubbelcertifierade, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. Av dessa är 59 procent ekologiska och 40 procent dubbelcertifierade. Detta innebär att endast 1 procent av alla bananer inköpta av Göteborgs Stad är konventionella bananer.

Kaffe 95 procent

94 procent av det kaffe som köps in till staden är dubbelcertifierat, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. 1 procent är ekologiskt märkt och 5 procent konventionellt.

Te 98 procent

84 procent av det teet som köps in till staden är dubbelcertifierat, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. 14 procent är ekologiskt märkt och 2 procent konventionellt.

Senast uppdaterat 10 januari 2020.