Ekologisk mat

Här hittar du statistik över hur mycket ekologiskt och etiskt märkt mat, mätt i kilo, Göteborgs Stads verksamheter köper på ramavtal. Statistiken är baserad på den försäljning Göteborgs Stads ramavtalsleverantörer rapporterar in till förvaltningen inköp och upphandling. Statistiken uppdateras halvårsvis.

Foto: Dana DeVolk


Kött & chark 56 procent

I Göteborgs Stad ställs krav på ekologiskt kött alternativt djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning vid upphandling. Inköpen av ekologiskt kött har ökat från 34 procent 2014 till 56 procent 2020. 76 procent av kött och chark har svenskt ursprung.

Fisk 85 procent

Inköpen av MSC, ASC och KRAV-märkt fisk har ökat från 71 procent 2014 till 85 procent under 2020. MSC och ASC är en märkning som står för ett hållbart fiske. ​

Mjölk 92 procent

2005 togs i beslut att all mjölk som köps in i Göteborgs Stad ska vara ekologisk. Inköpen av ekologisk mjölk har minskat från 95 procent 2019 till 92 procent 2020. Anledningen till det är att verksamheterna vill minska sitt förpacknings- och  matsvinn. Därför har många verksamheter minskat sina inköp av ekologisk portionsförpackad kaffemjölk och väljer istället konventionell mjölk 1 liters med lång hållbarhet, som ej finns som ekologiskt alternativ. Detta har påverkat resultatet och andelen inköp av ekologisk mjölk har därför sjunkit under året.

Ägg 82 procent

Inköp av ekologiska ägg har ökat stort i staden, från 30 procent 2014 till 82 procent 2020.

Bönor och linser 87 procent

Inköpen av ekologiska bönor och linser har ökat i Göteborgs Stad. 2014 låg andelen ekologiskt på 47 procent. Idag är 87 procent av bönorna och linserna ekologiska i Göteborgs Stads kök.

Bananer 99 procent

En stor del av de bananer som köps in av Göteborgs Stad är ekologiska och dubbelcertifierade, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. Av dessa är 74 procent ekologiska och 25 procent dubbelcertifierade. Detta innebär att endast 1 procent av alla bananer inköpta av Göteborgs Stad är konventionella bananer.

Kaffe 98 procent

97 procent av det kaffe som köps in till staden är dubbelcertifierad, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. 1 procent är ekologiskt märkt och 2 procent konventionellt.

Te 97 procent

85 procent av det teet som köps in till staden är dubbelcertifierat, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. 12 procent är ekologiskt märkt och 3 procent konventionellt.

 

Senast uppdaterat januari 2021.