Ekologisk mat

Här hittar du statistik över hur mycket ekologiskt och etiskt märkt mat, mätt i kilo, Göteborgs Stads verksamheter köper på ramavtal. Statistiken är baserad på den försäljning Göteborgs Stads ramavtalsleverantörer rapporterar in till förvaltningen inköp och upphandling. Under första halvåret 2022 köpte Göteborgs Stad totalt 44 procent ekologisk mat på ramavtal. Statistiken uppdateras halvårsvis.

Foto: Dana DeVolk


Kött & chark 37 procent

I Göteborgs Stad ställs krav på ekologiskt kött alternativt djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning vid upphandling. Inköpen av ekologiskt kött har ökat från 34 procent 2014 till 56 procent 2020. Under första halvåret 2022 låg andelen på 37 procent. 80 procent av kött och chark har svenskt ursprung.

Fisk 82 procent

Inköpen av MSC, ASC och KRAV-märkt fisk har minskat något från 84 procent 2014 till 82 procent under första halvåret 2022. MSC och ASC är en märkning som står för ett hållbart fiske. ​

Mjölk 91 procent

2005 togs i beslut att all mjölk som köps in i Göteborgs Stad ska vara ekologisk. Inköpen av ekologisk mjölk har minskat från 97 procent 2018 till 91 procent under första halvåret 2022. Anledningen till det är att verksamheterna vill minska sitt förpacknings- och matsvinn. Därför har många verksamheter minskat sina inköp av ekologisk portionsförpackad kaffemjölk och väljer istället konventionell mjölk 1 liters med lång hållbarhet. Idag saknas ekologisk 1-litersmjölk med lång hållbarhet på marknaden. Detta har påverkat resultatet och andelen inköp av ekologisk mjölk har därför sjunkit under året.

Ägg 75 procent

Inköp av ekologiska ägg har ökat stort i staden, från 30 procent 2014 till 75 procent under första halvåret 2022.

Bönor och linser 94 procent

Inköpen av ekologiska bönor och linser har ökat i Göteborgs Stad. 2014 låg andelen ekologiskt på 47 procent. Idag är 94 procent av bönorna och linserna ekologiska i Göteborgs Stads kök.

Bananer 99 procent

En stor del av de bananer som köps in av Göteborgs Stad är ekologiska och dubbelcertifierade, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. Av dessa är 76 procent ekologiska och 23 procent dubbelcertifierade. 

Kaffe 99 procent

95 procent av det kaffe som köps in till staden är dubbelcertifierat, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. 4 procent är ekologiskt märkt och 1 procent konventionellt.

Te 97 procent

96 procent av det teet som köps in till staden är dubbelcertifierat, det vill säga både ekologiskt och etiskt märkt. 1 procent är ekologiskt märkt och 3 procent är konventionellt.

 

Senast uppdaterat augusti 2022.