Så köper Göteborgs Stad

Göteborgs Stad strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag har möjlighet att leverera sina varor och tjänster till Stadens verksamheter. Vi följer utvecklingen av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag.

Successivt fasas konventionell mat ut till förmån för ekologisk mat i det upphandlade sortimentet. Göteborgs Stad köpte totalt 48 procent ekologisk mat på ramavtal under 2019.

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Här kan du se hur den skatt du betalar till kommunen används.