Så köper Göteborgs Stad

Små och medelstora företag

Göteborgs Stad strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag har möjlighet att leverera sina varor och tjänster till stadens verksamheter. Vi följer utvecklingen av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag.

Ekologisk mat

Här hittar du statistik över hur mycket ekologiskt och etiskt märkt mat, mätt i kilo, Göteborgs Stads verksamheter köper på ramavtal. Statistiken är baserad på den försäljning Göteborgs Stads ramavtalsleverantörer rapporterar in till förvaltningen inköp och upphandling. Under 2022 köpte Göteborgs Stad totalt 43 procent ekologisk mat på ramavtal. Statistiken uppdateras halvårsvis.

Se fakturor för inköp av varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Så används dina skattepengar

Här kan du se hur den skatt du betalar till kommunen används.