Lyssna på podden Röster om upphandling

Röster om upphandling är en poddserie utgiven och producerad av Göteborgs Stad inköp och upphandling. I podden vänder vi insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som offentlig upphandling skapar. Såväl allmänheten som beställare, politiker och leverantörer kommer till tals. Syftet är att skapa större samsyn kring den offentliga affärens betydelse i samhället. Serien producerades i sex avsnitt 2015-2016.

Till podden Röster om upphandling