Reserverade upphandlingar

Reserverade upphandlingar är en möjlighet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) som finns till för att företag och andra organisationer som sysselsätter personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna ges positiv särbehandling.

Genom att organisationer som verkar för social och yrkesmässig integration lättare kan göra affärer med det offentliga, ges dessa organisationer möjligheter att växa och bidra i större utsträckning till hållbar utveckling genom sysselsättning för utsatta individer.

Om ni uppfyller följande kriterier ur LOU, kan ni vara aktuella för att delta i reserverade upphandlingar:

Verksamhetskravet – innebär att ni ska vara en skyddad verkstad eller vara en leverantör vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Andelskravet – innebär att minst 30 procent av de som sysselsätts hos er är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

I Göteborg har det hittills främst varit arbetsintegrerade sociala företag som har deltagit i reserverade upphandlingar. Reserverade upphandlingar annonseras som vanliga upphandlingar och ni svarar på dem med ett anbud.

Mer information om upphandlingar, var de finns och hur ni svarar på dem finner ni på sidan  Jag vill bli leverantör.