Reserverade kontrakt

Enligt lag har Göteborgs Stad möjlighet att reservera upphandlingar eller kontrakt till leverantörer som klassas som ett arbetsintegrerande socialt företag. Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra tilldelning av kontrakt till företag som under normala fall har svårt att få kontrakt.

Reservera helt kontrakt eller del av kontrakt

Reserverad upphandling innebär att vi kan reservera ett helt kontrakt eller en del av ett kontrakt till vissa verksamheter. Rent praktiskt innebär det att:

  • Deltagandet reserveras till så kallade sociala företag i upphandlingsförfaranden eller koncessionsförfaranden för så kallade sociala företag.
  • Inköp och upphandling föreskriver att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Vilka sociala företag gäller detta?

De verksamheter som berörs saknar i regel möjlighet att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden. Den verksamhet som bedrivs ska ha som främsta syfte att stödja social och yrkesmässig integration av personer som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

En förutsättning för att ert företag ska vara relevant för reservationen är att minst 30 procent av de personer som ni sysselsätter är personer med funktionsnedsättning, arbetslösa, missgynnade minoriteter eller på annat sätt marginaliserade grupper av personer.