Arbetsrättsliga villkor

Göteborgs Stads upphandlande myndigheter ska enligt lag ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar av tjänster och entreprenader, när det bedöms behövligt. Med arbetsrättsliga villkor menas villkor för lön, semester och arbetstid för det arbete som utförs. Bestämmelserna gäller de upphandlingar som påbörjas efter 1 juni 2017.

Varför arbetsrättsliga krav?

Syftet med villkoren är att säkerställa att leverantörer av tjänster och entreprenader till Göteborgs Stad erbjuder sina anställda skäliga arbetsvillkor vad gäller lön, semester och arbetstid. Genom att ställa villkoren bidrar vi till att höja lägstanivån på arbetsvillkoren i utsatta branscher, stötta seriösa leverantörer och att skattemedel inte hamnar hos oseriösa leverantörer.

När ska villkoren användas?

Arbetsrättsliga villkor ska ställas i de upphandlingar där det bedöms behövligt, det vill säga där det finns risk att de personer som utför uppdrag för Göteborgs Stads räkning inte har skäliga arbetsvillkor. Exempelvis kan det bedömas behövligt om branschen i fråga har låga kvalificeringskrav och utbildningskrav, låg kollektivavtalstäckning, om det ofta förekommer migrantarbetare och om det finns särskilda regleringar på grund av ofta förekommande svartarbete eller ekonomisk brottslighet. Bedömningen kan också göras genom erfarenheter från andra upphandlande myndigheter och uppgifter från Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket.