Lagar och regler inom upphandling

Här kan du läsa om vår upphandlings- och inköpspolicy och de lagar som gäller för upphandlingarna. Här finns även information om våra projekt Rena byggen och Gemensam byggprocess.

Upphandlingslagar

Svensk offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Här kan du läsa om Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling.

Gemensam byggprocess

Göteborgs Stads gemensamma byggprocess, GBP, ska tillämpas av Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.

Arbetsrättsliga villkor

Göteborgs Stads upphandlande myndigheter ska enligt lag ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar av tjänster och entreprenader, när det bedöms behövligt. Med arbetsrättsliga villkor menas villkor för lön, semester och arbetstid för det arbete som utförs. Bestämmelserna gäller de upphandlingar som påbörjas efter 1 juni 2017.

Reserverade upphandlingar

Reserverade upphandlingar är en möjlighet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) som finns till för att företag och andra organisationer som sysselsätter personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna ges positiv särbehandling.