Lagar och regler inom upphandling

Här kan du läsa om vår upphandlings- och inköpspolicy och de lagar som gäller för upphandlingarna. Här finns även information om våra projekt Rena byggen och Gemensam byggprocess.

Upphandlingslagar

Svensk offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Här kan du läsa om Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling.

Gemensam byggprocess

GBP är Göteborgs Stads gemensamma byggprocess som ska tillämpas av stadens byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.

Arbetsrättsliga villkor

Göteborgs Stads upphandlande myndigheter ska enligt lag ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar av tjänster och entreprenader, när det bedöms behövligt. Med arbetsrättsliga villkor menas villkor för lön, semester och arbetstid för det arbete som utförs. Bestämmelserna gäller de upphandlingar som påbörjas efter 1 juni 2017.

Reserverade kontrakt

Enligt lag har Göteborgs Stad möjlighet att reservera upphandlingar eller kontrakt till leverantörer som klassas som ett arbetsintegrerande socialt företag. Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra tilldelning av kontrakt till företag som under normala fall har svårt att få kontrakt.