Jag vill bli leverantör

All upphandling börjar med att Göteborgs Stads verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Ramavtal med Göteborgs Stad

Det finns många varor och tjänster som verksamheter i Göteborgs Stad har behov av ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. För sådana varor och tjänster finns det gemensamma ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. 

Dessa kommungemensamma upphandlingar utförs av Göteborgs Stad inköp och upphandling. Idag finns det ett tusental ramavtal inom cirka 250 olika avtalskategorier. Blir du en av våra ramavtalsleverantörer innebär detta att du arbetar långsiktigt med staden som kund, oftast under två till fyra år. Lär dig mer om upphandlingsprocessen på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Checklista

Att skriva anbud för första gången kan kännas svårt. På Upphandlingsmyndighetens hemsida kan du lära dig hur du, steg för steg, går tillväga för att lämna anbud.

Övriga upphandlingar

Göteborgs Stads verksamheter kan ha specifika behov som inte tillgodoses av ett ramavtal. I dessa fall gör den organisationen en egenupphandling.

Aktuella upphandlingar

För att kunna vara med och lämna anbud gäller det att hålla utkik efter vilka upphandlingar som är aktuella. Det gör du bäst genom att regelbundet titta in på Göteborgsregionens marknadsplats Upphandlingar.nu. Förutom Inköpscentralen Göteborgs Stad inköp och upphandling annonserar Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, samt grannkommunerna där.

Planerade upphandlingar

Vill du veta vilka ramavtalsupphandlingar som Göteborgs Stad Inköp och upphandling planerar att publicera de kommande 12 månaderna? Observera att planen är en preliminär och kan komma att förändras. Även kategorinamn, innehåll och upplägg i upphandlingarna kan förändras. Runt tiden när en ramavtalskategori är planerad att publiceras kan du hålla utkik efter annonser på Upphandlingar.nu.

Göteborgs Stads planerade ramavtalsupphandlingar 2019-2020

Sök efter avtal i Proceedo

Göteborgs Stad använder sig av e-handel i Visma Proceedo. Det är ett elektroniskt flöde från avtal till beställning och faktura. I Proceedo kan Göteborgs Stads medarbetare söka, jämföra varor och tjänster, och du som företagare kan se vilka avtal vi har idag.

Filer och dokument