E-handel i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad gör inköp elektroniskt i e-handelssystemet Proceedo för att det ska vara lätt att göra rätt vid inköp. I Proceedo kan du se vilka ramavtal Göteborgs Stad har, med vilka företag samt vilka varor och tjänster stadens medarbetare kan välja idag.

E-handelssystemet WinstLogga in i e-handelssystemet

Sök bland avtal, varor och tjänster i Proceedo

Observera: Proceedo fungerar bara i webbläsaren Internet Explorer.

Användarnamn: avtal@uhb.goteborg.se
Lösenord: winst

Läs manual för förnyad konkurrensutsättning

Vägledning för att logga in i Proceedo (PC)

Vägledning för att logga in i Proceedo (Mac)

Om e-handelssystemet

Göteborgs Stads använder Proceedo som e-handelssystem (kallas Winst internt i Göteborgs Stad), vilket tillhandahålls av Visma Commerce AB.

Varför e-handel?

Göteborgs Stad ställer krav på elektronisk handel (e-handel) vid upphandling av varor och tjänster. För dig som leverantör innebär det att det avtal ni har med Göteborgs Stad blir beställningsbart i e-handelssystemet. Ett e-handelssystem gör det möjligt för Göteborgs Stad att ha ett elektroniskt flöde från presentation av avtal till beställning och faktura.

Göteborgs Stad använder e-handel för att upprätthålla en effektiv inköpsprocess. Medarbetarna kan enkelt hitta avtalade varor och tjänster, se aktuella priser och villkor. Det blir lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris. Uppföljningen av inköpen blir dessutom tydligare och mer innehållsrik. Statistik per avtal och avtalade produktområden blir underlag för det fortsatta strategiska arbetet med upphandling och styrning av inköp.

Krav och villkor för stadengemensamma ramavtal

Göteborgs Stads godkända former av elektronisk kommunikation samt godkända e-handelsmeddelanden och format beskrivs närmare i nedan dokument.

Göteborgs Stads krav för e-handel

Filspecifikation för PRO XML V6

Filspecifikation för PRO FF V6 (Excel)

Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA, har tagit fram allmänna bestämmelser för e-kommunikationsavtal som accepteras i och med att du lämnar in ditt anbud.

Allmänna bestämmelser för e-kommunikationsavtal

Bilagor till äldre upphandlingsdokument

I Göteborgs Stads äldre upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) för ramavtal blir du hänvisad till flera dokument om e-handel. Ta del av dem nedan:

Bilaga 1 Leverantörsavrop (2012-12)

Generell e-handelsinformation (2012-03)

Egenhanterad leverantör - avtal (2009-03)

Anslutna förvaltningar och bolag

Göteborgs Stads förvaltningar samt flera bolag har infört elektronisk handel. Göteborgs Stads bolag ansluts löpande till stadens lösning för elektronisk handel.

Tidplan för e-handelsanslutning av bolag i Göteborgs Stad

Anslutna samverkansparter

I ramavtalet framgår det om det finns samverkansparter som deltar. Andra avtalsanvändare än Göteborgs Stad kan ha egna system för elektronisk handel. De flesta använder då en egen uppsättning av Visma Commerces system för elektronisk handel, kallat Proceedo. De som använder samma systemleverantör som Göteborgs Stad ärver automatiskt upplagda avtal och e-handelslösningar av Göteborgs Stad.

Organisationerna själva ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information för anslutning. Eventuella kostnader för överenskommen elektronisk inköpsprocess står respektive part för.

Krav ställda på meddelanden gäller alla avtalsanvändare. Inga andra tekniska lösningar kan krävas. Efterfrågar avtalsanvändare andra lösningar än vad som kravställts av Göteborgs Stad är det upp till avtalsleverantören att avgöra om avvikande lösning är möjlig. Avtalsanvändaren ska stå för uppkomna kostnader relaterade till detta.

Elektronisk faktura

I Göteborgs Stad gäller elektroniska fakturor (e-fakturor). För att börja e-fakturera till Göteborgs Stad ska du mejla support.intraservice@intraservice.goteborg.se med ämnesraden ”Winst e-faktura”.

Elektronisk fakturering minskar kostnader för hantering och sparar på naturens resurser.