Inköp och upphandling

Göteborgs Stad gör varje år inköp för cirka 26 miljarder kronor. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla företag möjlighet att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Jag är leverantör

Du som är ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad har ingått en långsiktig affärsrelation med Göteborgs Stad som kund. Du kommer att få beställningar via e-handelssystemet Proceedo. Under tiden som du är vår leverantör kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar.

Jag vill bli leverantör

All upphandling börjar med att Göteborgs Stads verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Hållbar upphandling

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för cirka 26 miljarder kronor varje år. Upphandling är ett viktigt verktyg att påverka mot en hållbar utveckling. Stadens leverantörer hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och bidra till bättre villkor för människor som producerar varor och utför tjänster åt staden.

Upphandlaren lyssnar på dig

Göteborgs Stad för en dialog med företag på marknaden om vilka varor och tjänster kommunen är i behov av. Det är viktigt för oss att göra upphandlingar som är anpassade efter både verksamhetens behov och vad marknaden kan erbjuda. Genom att du hör av dig till oss eller svarar på en förfrågan om information eller extern remiss har du möjlighet att bidra till upphandlingen.

Lyssna på podden Röster om upphandling

Röster om upphandling är en poddserie utgiven och producerad av Göteborgs Stad inköp och upphandling. I podden vänder vi insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som offentlig upphandling skapar. Såväl allmänheten som beställare, politiker och leverantörer kommer till tals. Syftet är att skapa större samsyn kring den offentliga affärens betydelse i samhället. Serien producerades i sex avsnitt 2015-2016.

Samlad placerings- och inköpsfunktion - Spink

Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Organisationen kallas Spink, vilket står för samlad placerings- och inköpsfunktion.

Social hänsyn i upphandling

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av stadens arbete för att skapa en öppen och jämlik stad. Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn.