Karta för vattenskyddsområden

Ring 112 vid akut fara för vattenkvalitén

Upptäcker du att det finns en risk för att vattnet förorenas ska du kontakta: 
SOS Alarm, telefon: 112 och Kretslopp och vatten, telefon: 031-368 72 50.

Läs mer om Regler för vattenskyddsområden och  kontaktuppgifter för anmälan och ansökan om tillstånd.

Lämna synpunkter på förslag på nytt vattenskyddsområde vid Göta älv

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har enats om ett gemensamt förslag till nytt vattenskyddsområde vid Göta älv med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Du hittar förslaget på www.gavso.se.