Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis genom hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Regler för vattenskyddsområden

För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det föreskrifter för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet - reglerna gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan.

Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde

För Göta älvs vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Så här gör du för att anmäla eller ansöka om tillstånd för verksamheter inom området.

Karta för vattenskyddsområden

Här kan du tydligt se gränserna för våra vattenskyddsområden. Om du bor, vistas eller har en verksamhet i området är du skyldig att följa föreskrifterna (reglerna) för vad som är tillåtet i området.