Tömning av oljeavskiljare

Olja och lösningsmedel får inte släppas ut i avloppsvattnet. Därför kan du som har en bilverkstad, biltvätt, parkeringshus, bensinstation eller liknande behöva en oljeavskiljare. Här kan även du som är godkänd tömningsentreprenör registrera tömning, kontroll och besiktning av oljeavskiljare.

Till dig som behöver eller använder en oljeavskiljare:

Olja och lösningsmedel klassas som farligt avfall får inte släppas ut i avloppsvattnet. Olja i avloppsvattnet försämrar dessutom reningsprocessen i reningsverken. I värsta fall hamnar oljan i våra vattendrag. Därför behöver verksamheter där det finns risk att olja eller oljeförorenat vatten kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet oljeavskiljare.

Du ska installera oljeavskiljare om du exempelvis har en bilverkstad, biltvätt, parkeringshus eller bensinstation. I Miljöförvaltningens infoblad När krävs oljeavskiljare och på Gryaabs webbplats, under "riktlinjer för oljeavskiljare", kan du ta reda på om din verksamhet behöver oljeavskiljare.

Tömning, kontroll och besiktning

Oljan som avskiljs samlas i en tank som ska tömmas med jämna mellanrum. Oljeavskiljaren ska också kontrolleras varje år och besiktigas vart femte år av godkända entreprenörer. Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.

Tömningar, 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar ska årligen rapporteras till Kretslopp och vatten. Det enklaste är att låta entreprenören som tömt, kontrollerat eller besiktigat din oljeavskiljare rapportera det åt dig. Kom i så fall överens om detta med din entrepenör. Vill du själv rapportera så skickar du en kopia på kontrollprotokoll, besiktningsprotokoll eller transportdokument för tömning till Kretslopp och vattens kundservice.

Dessa entreprenörer är godkända av Göteborgs Stad:

 • Cleanpipe Sverige AB
 • GJ & son AB
 • Hällesåker slamsugning
 • Linnarhult Tec Service
 • Ohlssons AB
 • Ragn-Sells
 • Relita industri- och skadeservice AB
 • Renova AB
 • Seka Miljöteknik AB
 • Suez Sverige
 • Stena Recycling AB
 • Uddevalla Cisternservice AB

Till dig som kontrollerar och tömmer oljeavskiljare

Du som är entreprenör och kontrollerar eller tömmer oljeavskiljare rapporterar direkt till vårt register via vårt webbformulär när jobbet är klart. För registrering krävs ordernummer och kundnummer för varje oljeavskiljare. Registret förenklar kontrollen av oljeavskiljare för dig som är verksamhetsutövare eller entreprenör och för Göteborgs Stad som tillsynsmyndighet.

Registrera din åtgärd här

Här kan du som är godkänd entreprenör registrera tömningar, ettårskontroller och femårsbesiktningar av oljeavskiljare.

Registrera tömning, kontroll eller besiktning