Kolreaktivering

Kretslopp och vatten reaktiverar aktivt kol från andra vattenverk i egen anläggning vid Alelyckans vattenverk.

Teknisk prestanda för vår drift

  • Kapacitet: cirka 6 kubikmeter per dygn
  • Reaktiveringstemperatur: 860 °C
  • Energiförsörjning: biogas

När är kolreaktiveringen i drift?

Normal drifttid är den 15 september till och med den 15 december
och den 15 januari till och med den 15 april

Utrustning som du kan låna eller hyra hos oss

  • Vi ställer våra 20 kubikmeter specialcontainrar för koltransporter fritt till förfogande för transport till och från Alelyckans vattenverk.
  • Möjlighet att hyra containrar för eventuell mellanlagring av kol.
  • Hyra av slangar och ejektorer för in- och utlastning av kol.

Detta garanterar vi

  • Maximal kolförlust 10 procent
  • Att levererat kol återreturneras
  • Att ugnen endast används för reaktivering av kol för dricksvattenproduktion