Avloppsvatten till Ryaverket

Gryaab tar hand om avloppsvattnet i Göteborg. Det är livsviktigt att inte fel saker hälls ut i avloppet!

Om du äger en fastighet där det ska drivas någon form av verksamhet, det kan handla om allt från restauranger till bilindustrier, så ska du ta kontakt med Gryaabs avloppskvalitetsgrupp. Detta för att Gryaab ska ha kontroll över vad som släpps ut med avloppsvattnet från verksamheter. Gryaab ger också tips och råd om vad som får och inte får släppas ut med avloppsvattnet.

Läs mer om vad som gäller på Gryaabs webbplats.