Vatten och avlopp

Här hittar du som företagare information om våra kommunala vatten- och avloppstjänster. Du kan läsa om hur du undviker att skada befintliga anläggningar i mark och negativt påverka våra viktiga vattenskyddsområden. Du kan också läsa om regler som finns när det gäller ditt avlopp. I Göteborg är det Gryaab som tar hand om ditt avloppsvatten.

I Göteborg har vi riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och vattendrag. Förorenat vatten kan uppstå vid olika typer av verksamheter, till exempel tvättning och borttagning av färg från tak och fasader, länsvatten från marksaneringsprojekt, avloppsvatten från industrier.

I Göteborg är de allra flesta fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp men förutsättningarna ser olika ut i staden. Läs mer om hur du ansöker om anslutning och vad du bör tänka på.

Gryaab tar hand om avloppsvattnet i Göteborg. Det är livsviktigt att inte fel saker hälls ut i avloppet!

För att ha koll på var ledningarna ligger i marken så mäter vi in det geografiska läget, alltså riktning, lutning och läge, på nylagda ledningar innan vi återställer marken efter grävningen. Utför du arbete åt Kretslopp och vatten omfattar uppdraget inmätning av de anläggningar och ledningar som kopplas in eller är inkopplade på våra anläggningar.

Kretslopp och vatten har ett laboratorium som analyserar vatten för andra kommuner.

Kretslopp och vatten reaktiverar aktivt kol från andra vattenverk i egen anläggning vid Alelyckans vattenverk.

Kretslopp och vatten ansvarar för dricksvatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Ledningarna innanför tomtgränsen, och en halvmeter utanför, är fastighetsägarens ansvar. Är det fjärrvärmeledningar du har problem med bör du kontakta Göteborg energi.

Planerar du att utföra arbete under mark ska du följa Kretslopp och vattens anvisningar för att undvika problem som kan bli både kostsamma och tidskrävande.

Via webbtjänsten Ledningskollen kommer du i kontakt med alla ledningsägare som har intresse i aktuellt område. Ska du utföra ett uppdrag åt Göteborg Stad ska du istället beställa via Kommunal samlingskarta – då får du samma lägesinformation men den är sammanställd åt dig.

Ska du utföra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det följande byggnadsbeskrivningar som reglerar ditt arbete.