Uteservering

Vi vill att din uteservering ska bidra till en attraktiv gatumiljö. Här kan du hitta information om tillstånd, regler och när bygglov behövs.

Här kan du läsa om hur du ansöker om tillstånd för uteservering. Du ansöker hos polismyndigheten. Om du behöver bygglov behöver du också ansöka om det hos stadsbyggnadskontoret.

Du behöver bygglov om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering, den kallas då istället sommarveranda. Du söker bygglov på stadsbyggnadskontoret. Tänk på att om du måste ha fått tillstånd från polisen innan du får sätta upp din uteservering, även om du fått bygglov och startbesked.

Det finns mycket att ta hänsyn till när du vill ha en uteservering. Här kan läsa mer om bland annat regler kring mått, utformning, tillgänglighet och när du behöver söka bygglov.