Trafik och transporter

Här hittar du information om vilka olika transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till inom Göteborg. I Göteborg är det främst trafikkontoret som hanterar frågor om transport- och trafikregler.

På Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg får du inte köra med dubbdäck. Har du dubbdäck på bilen måste du välja en annan väg. Bryter du mot förbudet kan du få böter.

I Göteborg har vi problem med dålig luftkvalitet. Det beror på utsläpp från bland annat trafiken. Problemet är gemensamt för de flesta storstäder.

Det finns speciella lagar och regler för avfallstransporter, oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här får du information om vad som gäller och vart du kan vända dig om du vill hitta en transportör eller söka tillstånd.

Det finns regler för var och hur länge du får parkera i Göteborg. Tunga fordon kan du parkera på de flesta gator i industriområdena, men det finns även särskilda buss- och lastbilsparkeringar på några platser i staden.

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till i Göteborg.

Om du behöver transportera stor, bred eller hög last på vägarna behöver du oftast få dispens från trafikreglerna. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om dispens.

Inom Vallgraven och Västra nordstaden får du inte köra med lång lastbil. Detta är en överenskommelse mellan bland andra trafikkontoret och Åkeriföreningen.

Är din last högre än 4,5 meter? Då måste du undersöka och planera färdvägen för fordon/transporter.

Transport av farligt gods är förenat med risker. Därför finns det restriktioner för farliga transporter.

För tung trafik finns det speciella regler och restriktioner som gäller för en del gator och vägar. Exempel på restriktioner kan vara begränsad vikt, förbud att köra, låg och fri höjd.

Det finns stora möjligheter att både spara pengar och minska klimatpåverkan om du planerar ditt företags transporter. Gör en transportplan där företagets alla transporter och fordon ingår.