Vägar med olika bärighetsklass

Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser, BK1, BK2, BK3 och BK4. Klassningen är beroende av hur hög den tillåtna fordonsvikten är.

Viktbestämmelserna för BK1 gäller på den övervägande delen av det allmänna vägnätet. Inom tätort är det betydligt mer ovanligt med gator som klassas som BK1. Det kommunala vägnätet har bärighetsklass BK 2 som standard.

Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, Kapitel 4 §12.

Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan.

​Vägar med bärighetsklass 3

Ett fåtal vägar i Göteborg har bärighetsklass 3, de finns i listan nedan och även i den Nationella vägdatabasen.

 • Bärby Korsväg
 • Delsjövägen mellan Sankt Sigfrids Plan och 200 meter sydväst om Bögatan
 • Egnahemsvägen, bro över Guldhedsgatan
 • Gamla Böneredsvägen
 • Götaälvbron, inklusive uppfartsramper
 • Kongahällavägen mellan Emelie Lejmans Väg och Lilleby Kronogård
 • Korsgatan
 • Kungsgatan, delen Fredsgatan - Ekelundsgatan
 • Lerbäcksvägen
 • Lesikavägen
 • Lillebyvägen mellan Kongahällavägen och Sävbladsvägen
 • Lillkullegatan, bro över Delsjöbäcken
 • Låssbyvägen mellan Kongahällavägen och 250 meter
  sydost om Kongahällavägen
 • Olofstorpsvägen
 • Orangerigatan, bro över Delsjöbäcken
 • Skogomevägen, delen öster om plankorsningen med Bohusbanan
 • Slottsskogsgatan, delen Ståthållaregatan - Margretebergsgatan
 • Stigbergsliden, västlig riktning
 • Svensbyvägen, delen Lerbäcksvägen - vägport under Norrleden
 • Årekärrsvägen mellan Lesikavägen och väg 502