Om tung trafik

För tung trafik finns det speciella regler och restriktioner som gäller för en del gator och vägar. Exempel på restriktioner kan vara begränsad vikt, förbud att köra, låg och fri höjd.

Kring Domkyrkan får tung trafik bara köra mellan 05 och 11

Det råder förbud mot att köra tung lastbil över 3,5 ton mellan 11-05 alla dagar i området mellan Östra-, Södra- och Västra Hamngatan och i princip mot kanalen i Söder. Stora Saluhallen ligger utanför förbudsområdet.

Det gäller alla tunga fordon oberoende vilken typ av transport; varudistribution, avfall, bygg med mera. Det gäller inte lätta lastbilar som väger mindre än 3,5 ton såsom paketbilar, vans och liknande.

Du kan läsa mer här.

Parkering för lastbil och buss

Här finner du mer information om parkering för lastbil och buss i Göteborg

Bärighetsklasser

Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken bärighetsklass vägen tillhör. Gatorna och vägarna delas in i tre bärighetsklasser:

Bärighetsklass 1 (BK1) - för den tunga trafiken i Göteborgs kommun rekommenderas de gator och vägar som tillhör BK1. Vägar och gator som tillhör BK1 finns i listan över BK1 vägar.

Bärighetsklass 2 (BK2) - alla gator och vägar som inte är BK1- eller BK3-vägar.

Bärighetsklass 3 (BK3) - finns i listan över BK3 vägar.

I trafikförordningens 4 kap, Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon , finns värdena som inte får överskridas för respektive bärighetsklass.

Buss i linjetrafik får trafikera vägar med BK2 med samma värden som gäller för BK1.

En bro har en begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt:

Götaälvbron, höger körfält, högsta bruttovikt 3,5 ton.

Bron är lilamarkerad på tungtrafikkartan över Göteborg. Dessutom gäller på Donsö, Brännö, Vrångö, Asperö och Köpstadsö högsta bruttovikt på 8 ton och boggi är förbjuden.

Förbud mot trafik med tung lastbil

Gatorna i Göteborg där det är förbud mot trafik med tung lastbil, alltså som har en totalvikt på mer än 3,5 ton, finns i listan över vägar med förbud mot trafik med tung lastbil och är gulmarkerade på tungtrafikkartan över Göteborg.

Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportar)

För höga fordon eller fordon med hög last finns inga generella eller formella begränsningar. Däremot finns praktiska begräsningar i form av exempelvis vägportar, portaler/fackverk för vägvisning och elektriska ledningar. Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler)

Höjdhindren där den fria höjden är lägre än 4,5 meter märks ut med vägmärke.Vid vägvisningsportaler och elektriska ledningar är den fria höjden normalt 5,5 meter. Det finns dock stor anledning att särskilt undersöka och planera färdvägen för fordon/transporter med last högre än 4,5 meter.Vägar och gator med lägre fri höjd än 4,5 meter finns i listan över vägar med begränsad höjd (eller låga vägportar).