Ansök om skylt för vägvisning

Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning till ditt företag eller anläggning måste du först få ett tillstånd från trafikkontoret. 

Vägvisning ska hjälpa trafikanter att hitta rätt. Skyltarna är ett komplement till kartor och annat informationsmaterial. För att kunna sätta upp en vägskylt måste du först göra en ansökan om vägvisning.

Vägvisningsskyltar används i första hand till geografiska platser och i andra hand till serviceanläggningar, företag med mera. I tätorter och korsningar prioriteras vägvisning till geografiska mål.

Information och regler

Vill du sätta upp en skylt?

Om du vill sätta upp en skylt vid en kommunal väg måste du först få tillstånd från trafikkontoret. Att ansöka om vägvisning är kostnadsfritt. Om du får din ansökan beviljad får du vanligtvis själv bekosta inköp och uppsättning av skylten. 

Trafikkontoret beviljar inte tillstånd för skyltar som är en del i ett företags marknadsföring.

Skyltarna kan vara bygglovspliktiga, läs mer på sidan Skyltning, under rubriken Bygglovsplikt för skyltar.

Så här gör du

Fyll i blanketten och skicka in

Hämta och fyll i 
Blankett för ansökan om skylt för vägvisning

Blanketten skickar du via e-post eller post till Trafikkontoret.