Torghandel

Vill du sälja varor på offentlig plats?

Stadens regler för torghandel på de "stora torgen"

Vill du sälja varor på något av följande torg Kungstorget, Kapellplatsen, Olskrokstorget samt Kvilletorget kontaktar du Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Du kan läsa mer och ansöka om plats på Göteborgslokalers hemsida.

Här kan du läsa vad staden har bestämt om torghandel: Torghandelsstadga för Göteborgs kommun

Torghandel (till exempel knallemarknad) på andra torg

Om du vill använda något av stadens torg som inte omfattas av torghandelsstadgan (se ovan) måste du ansöka om tillstånd för torghandel.

När måste jag söka tillstånd?

Vid all typ av tillfällig försäljning måste du söka tillstånd hos polisen.

På de offentliga platserna är det ordningslagen som styr och det är polisen som ger tillstånd till hur marken får användas. Göteborgs Stad har också en lokal ordningsstadga och en torghandelsstadga som kompletterar ordningslagen. Och när du använder kommunägd mark måste du betala en avgift för markupplåtelsen.

Så här gör du

Innan du söker tillstånd hos polisen kontaktar du trafikkontoret för att säkerställa att det finns lediga platser.

Blankett hittar du på polisens webbplats.

Skicka blanketten till:

Polismyndigheten i Västra Götaland
Box 429, 401 26 Göteborg
Fax: 031-739 29 50

Telefonnummer:
Polismyndigheten 114 14
Trafikkontoret 031-365 00 00

Polisen tar i sin tur kontakt med trafikkontoret som ansvarar för stadens offentliga platsmark. Det är också till trafikkontoret du betalar hyra.