Starta barnomsorg och skola steg för steg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Starta fristående barnomsorg

För att få starta barnomsorgsverksamhet krävs att du har förutsättningar att följa de lagar, föreskrifter och regler som finns. 

Villkor för fristående barnomsorg

Ansök om att starta fristående barnomsorg

Starta fristående skola eller utöka med fritidshem

Vill du starta skola eller utöka verksamheten med till exempel fritidshem, ska du i stället ansöka om det hos Skolinspektionen.

Lokaler och utemiljö

Ansök om bygglov

För att få tillstånd att starta en förskola eller skola behöver du ha ett godkänt bygglov eller detaljplan för den aktuella verksamheten.

Ansök om bygglov

Gör en anmälan enligt reglerna för miljö- och hälsoskydd

Du måste även göra en anmälan till miljöförvaltningen om du vill starta en ny förskola, skola eller fritidshem. Miljöförvaltningen tittar på om verksamheten och lokalerna är godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt. Anmälningsplikten gäller för alla, alltså även kommunala verksamheter.

Anmäl förskola, skola och fritidshem

Livsmedelshantering

Registrera livsmedelsverksamhet

Ska ni hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad hos miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning. Det gäller även pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Registrera livsmedelsverksamhet

Avgifter för livsmedelsverksamhet