Lokaler för förskola, skola och fritidshem

Du måste alltid anmäla verksamhet för förskola, skola eller fritidshem till miljöförvaltningen. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte.

Till Lokaler för förskola, skola och fritidshem