Tilläggsbelopp

Här kan du som företräder en fristående grundskola redovisa beviljade tilläggsbelopp och ansöka om tilläggsbelopp för elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

Här kan du som företräder en fristående grundskola ansöka om tilläggsbelopp för elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

Här redovisar du som företräder en fristående grundskola beviljade tilläggsbelopp.